Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima u Skupštini za jun 2021. godine

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima u Skupštini za jun 2021. godine

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Izvještaj o prenosu sredstava političkim partijama u junu 2021. godine

Izvještaj o prenosu sredstava političkim partijama u junu 2021. godine

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Izvještaj za materijalna davanja za mjesec april 2021.godine, za period 10.05. - 14.05.2021. godine JU Centra za socijalni rad za Opštinu Herceg Novi

Izvještaj za materijalna davanja za mjesec april 2021.godine, za period 10.05. - 14.05.2021. godine JU Centra za socijalni rad za Opštinu Herceg Novi

Generički članak
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Izvještaj o izvršenim plaćanjima u periodu 10.05. - 16.05.2021. godine

Izvještaj o izvršenim plaćanjima u periodu 10.05. - 16.05.2021. godine

Generički članak
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Izvještaj za jednokratne pomoći za period 11.05. - 17.05.2021. godine JU Centra za socijalni rad za Opštinu Herceg Novi

Izvještaj za jednokratne pomoći za period 11.05. - 17.05.2021. godine JU Centra za socijalni rad za Opštinu Herceg Novi

Generički članak
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Izvještaj o prenosu sredstava političkim partijama

Izvještaj o prenosu sredstava političkim partijama

Vijesti/Najave
1