Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za novembar i decembar školske 2021/2022. godine
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata(društvena briga o djeci i mladima)

Komisija MPNKS donosi odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata u oblasti društvene brige o djeci i mladima u 2021. godini.

Vijesti/Najave
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG” br. 39/11 i 37/17) a u vezi sa Javnim konkursom broj: 06-011/21-10502/1 od 5. novembra...

Vijesti/Najave
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama

Na osnovu člana 32ž stav 1 Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Darovit/a sam-podrżite me“

Vijesti/Najave
Program cjeloživotnog karijernog vođenja i savjetovanja 2021-2023
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Lista NVO koje nisu dostavile potpunu prijavu na konkurs "Sport-jer brinem o sebi”

MPNKS objavljuje Listu NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu na konkurs “Sport-jer brinem o sebi".

Vijesti/Najave
Konkurs
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta JAVNI KONKURS " Inovacijom do veće mobilnosti mladih"

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa NVO, MPNKS objavljuje Javni konkurs "Inovacijom do veće mobilnosti mladih"

Konkurs
Konkurs
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Ispravka Javnog konkursa " Darovit sam - podržite me"

Ispravka javnog konkursa MPNKS, za finansiranje projekata/programa u saradnji sa školama u Crnoj Gori u oblasti - podrška darovitim učenicima.

Konkurs
MPNKS 1
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta JAVNI POZIV ZA NVO - STRATEGIJA RANOG I PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA 2021-2025

MPNKS UPUĆUJE POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA ZA ČLANA NVO U RADNOM TIJELU ZA PRAĆENJE REALIZACIJE STRATEGIJE RANOG I PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA.

Vijesti/Najave
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta LISTA PREDSTAVNIKA/CA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

U skladu sa odredbom č. 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u prip

Vijesti/Najave
MPNKS
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Izvještaj o sprovedenim konsultacijama sa zainteresovanim NVO o Nacrtu sektorske analize

Ministartvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i

Vijesti/Najave
MPNKS
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Obavještenje: Nije bilo prijavljenih kandidata NVO na dva javna poziva iz oblasti nauke

U skladu sa članom 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Vijesti/Najave
1 2 3 4 5