Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma JAVNI POZIV za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnom tijelu za izradu predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NVO U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BORAVIŠNOJ TAKSI

Javni poziv
Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma JAVNI POZIV za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnom tijelu za izradu predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NVO U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA

Javni poziv
Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Javni pozivi za Programe podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2022. godinu

Javni pozivi za Programe podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2022. godinu. Prijava traje 21 dan, zaključno sa 18.05.2022.

Javni poziv
Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma JAVNI POZIV za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnom tijelu za izradu predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi

Rok za dostavljanje predloga je 22.04.2022.

Javni poziv
Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma JAVNI POZIV za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnom tijelu za izradu predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama

Rok za dostavljanje predloga je 22.04.2022.

Javni poziv
Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma JAVNI POZIV- Elaborati na temu funkcionisanja nacionalnih tijela koja učestvuju u upravljanju destinacijom, marketingom i promocijom

IZRADA ELABORATA NA TEMU REGIONALNIH I MEĐUNARODNIH ISKUSTAVA u FUNKCIONISANJU NACIONALNIH TIJELA U UPRAVLJANJU DESTINACIJOM, MARKETINGOM I PROMOCIJOM

Javni poziv
Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Javni poziv za NVO - NACRT ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA

Rok za dostavljanje predloga za jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu NACRTA ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA je 17. april 2022.

Javni poziv
Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma JAVNI POZIV NVO za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu NACRTA STRATEGIJE UVOĐENJA 5G MOBILNIH KOMUNIKACIONIH MREŽA U CG

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu NACRTA STRATEGIJE UVOĐENJA 5G

Javni poziv
Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Javni poziv-NVO za članstvo u Radnoj grupi za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposleno

JAVNI POZIV-NVO-Radna grupa za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Javni poziv
Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Javni poziv-Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanu i pravima za vrijeme nezaposlenosti

JAVNI POZIV-NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

Javni poziv
1 2 3 4 5 6 7