Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Spomen park Kruševac - zone A i E" u Podgorici

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Spomen park Kruševac - zone A i E" u Podgorici

Vijesti/Najave
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Obavještenje o prijavama na Javni konkurs za finansiranje projekata u vezi rasterećenja deponija – smanjenja odloženih količina organskog otpada sa nedostacima dostavljene dokumentacije.

Obavještenje o prijavama na Javni konkurs za finansiranje projekata u vezi rasterećenja deponija – smanjenja odloženih količina organskog otpada...

Vijesti/Najave
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Obavještenje o prijavama na Javni konkurs za finansiranje projekata u vezi odlaganja otpada na nepropisnim mjestima sa nedostacima dostavljene dokumentacije.

Obavještenje o prijavama na Javni konkurs za finansiranje projekata u vezi odlaganja otpada na nepropisnim mjestima sa nedostacima dostavljene dokumentacije.

Vijesti/Najave
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Obavještenje o prijavama na Javni konkurs za finansiranje projekata u vezi postizanja ciljeva za reciklažu na putu ka EU sa nedostacima dostavljene dokumentacije.

Obavještenje o prijavama na Javni konkurs za finansiranje projekata u vezi postizanja ciljeva za reciklažu na putu ka EU sa nedostacima dostavljene dokum...

Vijesti/Najave
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Izvještaj o sprovedenim javnim konsultacijama o Nacrtu sektorske analize u oblasti zaštite lica sa invaliditetom za 2023. godinu

Izvještaj o sprovedenim javnim konsultacijama o Nacrtu sektorske analize u oblasti zaštite lica sa invaliditetom za 2023. godinu

Vijesti/Najave
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Izvještaj o sprovedenim javnim konsultacijama sa zainteresovanim nevladinim organizacijama u cilju priprema Sektorskih analiza za finansiranja nvo u 2023. godini

Izvještaj o sprovedenim javnim konsultacijama sa zainteresovanim nevladinim organizacijama u cilju priprema Sektorskih analiza za finansiranja nvo u 2023. god

Vijesti/Najave
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javni poziv za konsultacije nevladinim organizacijama i zainteresovanoj javnosti povodom pripreme nacrta Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa...

Javni poziv za konsultacije nevladinim organizacijama i zainteresovanoj javnosti povodom..

Generički članak
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javni poziv za konsultacije zainteresovanim nevladinim organizacijama u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava

Javni poziv za konsultacije zainteresovanim nevladinim organizacijama u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javno

Generički članak
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javni poziv za konsultacije nevladinim organizacijama

Javni poziv za konsultacije zainteresovanim nevladinim organizacijama u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti...

Javni poziv
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana ''Tološi 2'' u Glavnom gradu Podgorica i Mišljenje Savjeta na Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu DUP-a ''Tološi 2''

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana ''Tološi 2'' u Glavnom gradu Podgorica i Mišljenje Savjeta na Izvještaj o javnoj raspravi.

Vijesti/Najave
1 2 3 4 5 6 7