Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Uprava za sport i mlade Obavještenje o dopuni dokumentacije po Javom pozivu (Broj: 01-1050305-615/21-1319 od 17. avgusta 2021. godine)

Javni poziv za angažovanje lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskih servisa

Generički članak
1