Način sortiranja:
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni poziv za javnu raspravu za Nacrt strategije deinstitucionalizacije u Crnoj Gori za period 2024–2028.

Za period 2024–2028.

Javni poziv
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period 2024. do 2028.

Razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period 2024. do 2028.

Javni poziv
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javna rasprava o Nacrtu zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

I pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Javni poziv
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni poziv NVO o Nacrtu sektorske analize za oblast socijalne i dječje zaštite - zaštita žena od nasilja i nasilja u porodici

Zaštita žena od nasilja i nasilja u porodici.

Javni poziv
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni konkurs za finansiranje projekata/programa NVO u 2024. u oblasti pomoći starijim licima

U oblasti pomoći starijim licima.

Konkurs
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni konkurs za finansiranje projekata/programa NVO u 2024. u oblasti zaštite lica sa invaliditetom

U oblasti zaštite lica sa invaliditetom.

Konkurs
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni konkurs za finansiranje projekata/programa NVO u 2024. u oblasti društvene brige o djeci i mladima

U oblasti društvene brige o djeci i mladima.

Konkurs
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni konkurs za finansiranje projekata/programa NVO u 2024. u oblasti zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici

U oblasti zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Konkurs
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni poziv NVO o Nacrtu sektorske analize za oblast pomoć starijim licima

Za 2025. godinu.

Javni poziv
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni poziv NVO o Nacrtu sektorske analize za oblast zaštita lica sa invaliditetom

Za 2025. godinu.

Javni poziv
1 2 3 4 5 6 7