Način sortiranja:
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja JAVNI POZIV za predlaganje tri predstavnika/ce NVO za člana/icu radne grupe

Za izradu Predloga Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2023. do 2027. godine sa Akcionim planom za 2023. godinu".

Javni poziv
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja JAVNI POZIV organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima

Da se ukljuce u postupak pripreme Nacrta Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2023. do 2027. godine sa Akcionim planom za 2023.

Javni poziv
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja JAVNI POZIV za predlaganje jednog predstavnika/ce NVO za člana/cu radne grupe

Za izradu Strategije prevencije i zaštite djece od nasilja

Javni poziv
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja JAVNI POZIV za predlaganje tri kandidata/tkinje za članove/ice Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO)

Za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO)

Javni poziv
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Četvrti JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za kupovinu gotovih stanova na području Opštine Herceg Novi

Na području Opštine Herceg Novi.

Javni poziv
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja JAVNI POZIV za predlaganje tri predstavnika/ce NVO za člana/icu radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o bližim uslovima i standardima za obavljanje stručnih poslova

Za izradu Predloga Pravilnika o bližim uslovima i standardima za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Javni poziv
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja JAVNI POZIV za predlaganje tri predstavnika/ce NVO za člana/icu radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad

Za izradu Predloga Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite.

Javni poziv
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja JAVNI POZIV NVO za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe

Za izradu Pravilnika o programu, načinu, polaganju ispita, visinu troškova polaganja ispita, visinu troškova izdavanja odnosno obnavljanja licence za rad...

Javni poziv
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja JAVNI KONKURS za izbor izvođača programa socijalne uključenosti

Na osnovu člana 41a stav 2 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom (‘’Sl. list CG’’ br. 49/08, 73/10, 39/11 i 55/16)...

Konkurs
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja JAVNI POZIV za predlaganje jednog predstavnika/ce NVO za člana/icu radne grupe

Za izradu Predloga Pravilnika o kriterijumima i mjerilima za učešće korisnika, roditelja odnosno srodnika u plaćanju troškova usluga podrške za život u...

Javni poziv
1 2 3