Način sortiranja:
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni poziv za predlaganje jednog predstavnika/ce NVO za člana/icu radne grupe

Za izradu Predloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga...

Javni poziv
Likovni konkurs za učenike/ce
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Likovni konkurs za učenike/ce

Od V do IX razreda, osnovnih škola u Crnoj Gori na temu „ZAŠTITIMO SEBE, NEKA POČNE OD TEBE“.

Konkurs
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni poziv za prijavu kandidata za polaganje ispita za dobijanje licence za rad miritelja, odnosno arbitara

Za rad miritelja, odnosno arbitara.

Javni poziv
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnom tijelu za izradu Priručnika za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu

Za izradu Priručnika za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu.

Javni poziv
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni poziv NVO za konsultacije o Nacrtu sektorske analize za oblast "Pomoć starijim licima"

Za oblast "Pomoć starijim licima".

Javni poziv
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni konkurs "Smještaj i savjetovanje za žrtve nasilja u porodici"

Za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti žaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici za 2023. godinu.

Konkurs
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni konkurs "Podrška djeci i mladima u kriznim situacijama" za finasiranje projekata/programa nevladinih organizacija za 2023. godinu

Za finasiranje projekata/programa nevladinih organizacija za 2023. godinu.

Konkurs
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni poziv NVO za konsultacije o Nacrtu sektorske analize za oblast zaštita lica sa invaliditetom

Za oblast zaštita lica sa invaliditetom.

Javni poziv
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni konkurs „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ za finansiranje projekata NVO u oblasti zaštita lica sa invaliditetom za 2023. godinu

Za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom za 2023. godinu.

Konkurs
mrss
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni konkurs “Podrška starijim licima za život u zajednici” za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti pomoć starijim licima u 2023. godini

Za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti pomoć starijim licima u 2023. godini.

Konkurs
1 2 3 4 5