Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
EaSI
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Poziv na dostavljanje prijedloga za Nacionalnu kontaktnu tačku u okviru programa Zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) Europskog socijalnog fonda Plus (ESF+)

Program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) je finansijski instrument na nivou EU za promovisanje visokog nivoa kvalitetnog

Javni poziv
MRSS Javni poziv
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni poziv

Za finansiranje usluge smještaja u prihvatilištu – skloništu djeteta, odraslog i starog lica, odnosno odraslog lica sa djetetom koje je žrtva zlostavljanja

Javni poziv
MRSS Javni poziv
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni poziv

Nacrt Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori 2022-2027 sa Akcionim planom implementacije 2022-2023

Javni poziv
MRSS Javni poziv
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni poziv: Angažovanje dva eksperta za oblast zaštite i zdravlja na radu

Javni poziv koji sprovodi Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a koji finansira Međunarodna organizacija rada u iznosu od 40.000 dolara.

Javni poziv
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni poziv NVO za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe

za izradu Pravilnika o načinu i postupku upisa udruženja poslodavaca u Registar i bližim kriterijumima za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja poslodavac

Javni poziv
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni poziv za predlaganje tri predstavnika/ce NVO za člana/icu radne grupe za izradu

Predloga Pravilnika kojim će se utvrditi bliži uslovi, normativi i standardi za pružanje usluge porodični saradnik

Javni poziv
1