Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
susret
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Gjeka-Ulićević: Zajedničkim radom do Zakona o pravnom prepoznanju roda baziranog na samoodređenju

Pravni okvir zaštite prava i sloboda LGBTI osoba u Crnoj Gori napredovao je i razvijao se u poslednjih deset godina, što je pomoglo većem stepenu prihvatanja

Vijesti/Najave
Gjeka-Popa
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Gjeka-Popa: Ubrzati realizaciju aktivnosti za zatvaranje završnih mjerila

Maksimalnom angažovanošću svih kapaciteta ove Vlade ubrzaće se evropska agenda Crne Gore, rekao je ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Gjeka

Vijesti/Najave
Gjeka - Busardi
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Ministar Fatmir Gjeka na sastanku sa šefom UNHCR-a u Crnoj Gori Žan-Ivom Bušardijem

Planirano je da se do kraja 2025. godine u potpunosti riješi problem ličnih dokumenata interno raseljenih lica i raseljenih lica

Vijesti/Najave
Djeka - Medoks
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Ministar Gjeka primio je danas u zvaničnu posjetu Nj.E. Karen Medoks

Podrška Velike Britanije u procesu evropskih integracija potvrda je visoko kvalitetnih odnosa između dvije države, kazao je ministar Djeka

Vijesti/Najave
OSCE
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Gjeka: Svi imamo isti cilj, a to je pristupanje EU bez alternative

Ministar Gjeka je upoznao predstavnicu Misije OSCE u Crnoj Gori sa prioritetima za naredni period i aktivnostima koji su u toku

Vijesti/Najave
CEKUM
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore ima značajnu ulogu u oblasti unapređenja manjinskih prava u oblasti kulture i afirmacije multikulturalizma

Dosadašnji rezultati su potvrda kvalitetnog i posvećenog rada Javne ustanove CEKUM i Ministarstva ljudskih i manjinskih prava

Vijesti/Najave
susret
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Gjeka: Zadržati fokus ka evropskom putu Crne Gore za dobrobit svih

LGBTI osobe u Crnoj Gori uživaju zagarantovana prava i slobode, ali se ujedno suočavaju sa brojnim izazovima u primjeni zakona

Vijesti/Najave
nacionalni dan Muslimana
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Gjeka: Muslimanski narod je važan korpus crnogorskog društva

Čestitajući svim Muslimanima i Muslinkama njihov nacionalni dan, ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Gjeka istakao je da je muslimanski narod važan

Vijesti/Najave
dodjela sertifikata
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Gjeka: Pokrenut Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina iz Romologije

Sa ciljem razvijanja i očuvanja svijesti o sopstvenom porijeklu, identitetu, jeziku, književnosti i kulturi romske i egipćanske zajednice

Vijesti/Najave
susret
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Gjeka: Poštovanje ljudskih prava i sloboda nezavisno od bilo kog ličnog svojstva

Crna Gora nastoji da osigura poštovanje ljudskih prava i sloboda svih svojih građana i građanki na nediskriminatornoj osnovi

Vijesti/Najave
1 2 3