Način sortiranja:
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava JAVNI POZIV za predlaganje tri (3) predstavnike/ce nevladinih organizacija za članove/ice Radne grupe za izradu Akcionog plana 2023-2024. Nacionalne strategije rodne ravnopravnosti 2021-202

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju u javne rasprave u pripremi zakona

Javni poziv
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Lista NVO sa nepotpunom dokumentacijom - oblast manjine

LISTA NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU DOKUMENTACIJU I POTPUNU PRIJAVU PO JAVNOM KONKURSU broj: 01-056/22-247/41pod nazivom "Lice i nal

Javni poziv
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Lista NVO koje nijesu dostavile urednu dokumentaciju - oblast Rodna ravnopravnost

U skladu sa stavom člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), Komisija za raspodjelu sredstava za finansira

Javni poziv
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava LISTA NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU DOKUMENTACIJU - Oblast RE

LISTA NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU DOKUMENTACIJU I POTPUNU PRIJAVU PO JAVNOM KONKURSU broj: 01-056/22-246/62„Podržimo inkluziju Rom

Javni poziv
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Lista nevladinih organizaija koje nijesu dostavile urednu dokumentaciju i potpunu prijavu po Javnom konkursu koji doprinosi Zaštiti lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednako

U skladu sa stavom člana 32g, stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list Crne Gore” , br. 39/11 i 37/17) Komisja za raspodjelu sredstava za fin

Javni poziv
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava J A V N I P O Z I V ZA PRIJAVU KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA POHAĐANJE DRUGOG MODULA OBUKE ZA PROGRAM OBRAZOVANJA ZA STICANJE KLJUČNIH VJEŠTINA ROMOLOGIJA, pod nazivom „KULTURA ROMA“

U skladu sa aktivnošću broj 5.14. iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021-2025 za 2021. godinu, u ci

Javni poziv
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Ispravka liste za dopunu dokumentacije - oblast LGBTI

Ispravka liste NVO koje nijesu dostavile urednu dokumentaciju i potpunu prijavu po javnom konkursu broj 01-056/22-244/12 pod nazivom zajedno do jednakosti.Isp

Javni poziv
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Lista za dopunu dokumentacija - oblast LGBTI

Lista NVO koje nijesu dostavile urednu dokumentaciju i potpunu prijavu po javnom konkursu broj 01-056/22-244/12 pod nazivom zajedno do jednakosti.Listu možete

Javni poziv
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Najava: Održavanje okruglih stolova u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava organizuje tri okrugla stola povodom javne rasprave o Nacrtu zakona o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije sho

Vijesti
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize u oblasti Zaštite prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki

Javni poziv nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analizeShodno članu 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija

Javni poziv
1 2 3