Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Javni poziv

Za predlaganje predstavnika/ce NVO za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti prava manjinskih naroda i zajednica

Javni poziv
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Javni poziv

Za predlaganje predstavnika/ce NVO za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata – zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki

Javni poziv
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Javni poziv

Za predlaganje predstavnika/ce NVO za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti rodne ravnopravnosti

Javni poziv
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Javni poziv

Za predlaganje predstavnika/ce NVO za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti zaštite od diskriminacije lica sa invaliditetom

Javni poziv
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Javni poziv

Za predlaganje predstavnika NVO za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata - oblast zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTI

Javni poziv
1