Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo finansija Raspored polaganja ispita za poreskog savjetnika

Raspored polaganja ispita za poreskog savjetnika

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Obavještenje o polaganju ispita za poreskog savjetnika

Obavještenje o polaganju ispita za poreskog savjetnika

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Program obuke za sticanje sertifikata unutrašnjeg revizora u javnom sektoru

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja u saradnji sa Upravom za kadrove nastavlja sa realizacijom Programa obuke za sticanje sertifikata unutrašnjeg rev

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita za poreskog savjetnika

Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita za poreskog savjetnika

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Obavještenje o polaganju ispita za poreskog savjetnika

Na osnovu člana 5 stav 1 Zakona o poreskim savjetnicima („Sl. list RCG“, broj 26/07 i 34/07 i „Sl. list CG“, broj 73/10 i 47/19) i člana 3 stav 2 Pravilnika o

Vijesti/Najave
1 2