Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

Centralni birački spisak je kvalitetna, ažurna i transparentna baza

Centralni birački spisak je kvalitetna, ažurna i transparentna baza
Datum objave 19.09.2012 14:03 | Autor Biro

Ispis Štampaj stranicu


VIdeo: Izjava pomoćnika ministra za informaciono društvo Radula Novovića povodom Centralnog biračkog spiska

 

• Biračke spiskove vode opštine, objedinjavaju se u Centralni birački spisak koji sadrži sve ažurne podatke iz opštinskih biračkih spiskova i dostupan je parlamentarnim strankama i podnosiocima potvrđenih izbornih listi


• Tzv. „sumnjivo upisani“ ili „fantomski“ birači su građani Crne Gore za koje ne postoji podatak o matičnom broju, a koji su u skladu sa zakonom upisani u birački spisak po broju lične karte

• Svi građani mogu da provjere svoj status u biračkom spisku putem interneta www.biraci.me, ili slanjem matičnog broja SMS-om na 067 17 11 11 

• 290 lica koje pominje NVO MANS nijesu upisana u više opštinskih biračkih spiskova, u šta se mogu uvjeriti sve političke partije i podnosioci potvrđene izborne liste u svakom trenutku na web adresi www.cbs.me


U dnevnim listovima Vijesti i Dan objavljeni su tekstovi, u kojima se javlja niz netačnih navoda, koji ukazuju na nerazumijevanje tematike i donošenje zaključaka na osnovu nepotpunih i netačnih podataka.

Centralni birački spisak je transparentna i ažurna baza u čiji kvalitet se mogu uvjeriti sve parlamentarne stranke, podnosioci potvrđenih izbornih lista i svi građani Crne Gore putem interneta ili slanjem SMS-a.

Naime, ko prati ovu tematiku, mora znati da se birački spiskovi vode u skladu sa Zakonom o biračkim spiskovima, da biračke spiskove vode jedinice lokalne samouprave, prema podacima iz odgovarajućih službenih evidencija, koje utiču na biračko pravo i odgovorne su za tačnost i ažurnost podataka; da se birački spiskovi objedinjavaju u Centralni birački spisak, koji se redovno analizira i kroz kompjuterski program prate sve promjene (npr. dupli upisi između opština, nepotpuni podaci itd) i da inspekcijski nadzor nad poslovima vođenja biračkog spiska vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Ponavljamo, da parlamentarne stranke i podnosioci potvrđene izborne liste, u skladu sa Zakonom, preuzimaju birački spisak na CD-u ili ostvaruju priključenje elektronskim putem i imaju uvid u sve promjene u trenutku kada one nastanu na web adresi www.cbs.me. Političke partije i podnosioci potvrđene izborne liste, neposredno nakon brisanja, upisa ili izmjena podataka o biračima u opštinama, te podatke imaju u bazi Centralnog biračkog spiska, kojoj pristupaju elektronskim putem. Stoga nije jasno kako MANS i na osnovu kojih podataka ukazuje na nepravilnosti, jer lica koja se pominju, i čiji su lični podaci zloupotrebljeni, nijesu upisana u više jedinica lokalne samouprave.

Građani mogu i lično utvrditi svoj status u biračkom spisku putem internet sajta www.biraci.me ili slanjem SMS-a na 067 17 11 11, čime je ova baza na jednostavan, lako dostupan i transparentan način podložna sudu javnosti.

Drugo, za lica koja su u birački spisak upisana bez matičnog broja, Zakon o biračkim spiskovima je propisao unos broja lične karte, ukoliko za birača nedostaje matični broj, kakav je slučaj sa jednim brojem starijih građana Crne Gore koji nemaju matične brojeve. Njihov identitet se na dan izbora, utvrđuje preko broja lične karte na njihovim identifikacionim dokumentima, čime je svaka zloupotreba spriječena.
 
Treće, podatak o broju birača koji je juče Vijestima, na njihov zahtjev, dostavljen, je broj birača u trenutku dostavljanja podataka, a ne broj nakon zaključenja biračkih spiskova, koji je istekao sinoć u ponoć. Ponovo naglašavamo da se na biračkim spiskovima radi u kontinuitetu, dakle promjene su nastajale i nakon trenutka dostavljanja pomenutih podatka. Tek nakon ponoći je mogla biti saopštena informacija o broju birača nakon prvog zaključenja biračkog spiska.
 
Dakle, iz navedenog je očigledno da su autori pomenutog teksta raspolagali zastarjelim, pa samim tim i netačnim podacima, koje su pokušali da na tendenciozan i zlonamjeran način plasiraju javnosti. 

Sigurni smo da svi koji ostavare uvid u Centralni birački spisak mogu zaključiti da se radi o apsolutno kvalitetnoj i ažurnoj bazi

Cilj nam je, dakle, da svim građanima Crne Gore omogućimo da na adekvatan i Zakonom propisan način ostvare svoje biračko pravo. Tendenciozne i zlonamjerne izjave u ovome neće pomoći građanima, a nas u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije, državnom organu zaduženom za vođenje Centralnog biračkog spiska, neće omesti da nastavimo da ovaj važan posao, kao i do sada, obavljamo na visoko profesionalan i odgovoran način. 

Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije