Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Opšti uslovi korišćenja

Poštovani korisnici Portala Vlade GOV.me,

Portal Vlade namijenjen je građanima Crne Gore, privrednicima, ljudima iz drugih zemalja koji posjećuju, žive ili pokreću posao u Crnoj Gori. U nastavku su date osnovne informacije o Portalu, kao i o uslovima korišćenja tehničke platforme Portala.

Portal Vlade obuhvata internet prezentaciju Vlade Crne Gore, Predsjednika Vlade, Potpredsjednika Vlade, ministarstava, kao i organa uprave u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave.

Portal pruža informacije o radu Vlade Crne Gore i njenih organizacionih cjelina, informacije o projektima, osnovne informacije o uslugama koje organi uprave pružaju, vodiče za pristup informacijama, pregled strateških dokumenata, zakonodavnog okvira  i slično.

Generalni sekretarijat Vlade zadužen je za objavljivanje informacija na podportalima Vlada Crne Gore, Predsjednik Vlade i Potpredsjednik Vlade i odgovoran za tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja.

Ministarstva u Vladi, kao i ostali organi uprave zadužena su za objavljivanje informacija iz svoje nadležnosti i odgovorna su za tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja.

Vlada Crne Gore, shodno važećim zakonskim propisima, neće snositi odgovornost za eventualnu štetu koja nastane zloupotrebom objavljenog sadržaja, kao ni odgovornost za sadržaj koji izvorno nije u nadležnosti Vlade Crne Gore.

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, koje upravlja tehničkom platformom Portala, odriče se odgovornosti vezane za tačnost i ažurnost informacija koje se prezentuju na svim stranicama osim stranica iz svoje nadležnosti.

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, preduzima sve mjere kako bi se otklonila tehnička ograničenja ili eventualne greške na tehničkom nivou.

Postavljanje linkova drugih organizacija na sajtovima Vlade i ministarstava vrši se isključivo u cilju dodatnog informisanja javnosti. Takođe, kontroliše se upotreba linka internet prezentacija organa na drugim internet prezentacijama.

Sadržaj na engleskom jeziku uređuje se i odobrava na isti način, s tim što sadržaj obimom i izgledom stranica i modula ne mora biti identičan stranicama na našem jeziku.

Sadržaj koji se objavljuje na GOV.ME orjentisan je ka svim kategorijama društva (građani, privreda, institucije, različite društvene grupe ...), autentičan, tačan i aktuelan, pisan jasnim i jednostavnim jezikom, objavljen latiničnim i ćiriličnim pismom, objavljen i na engleskom jeziku, prilagođen za pristup različitim uređajima, opisan meta-podacima, objedinjuje tekst, slike, video ili audio fajlove.

Sadržaji vezani za prethodne sazive Vlade i ministarstava dobijaju odgovarajuću oznaku, kako bi korisnici imali jasniju sliku o tome kakav sadržaj konzumiraju.

Portal omogućava prijavu problema i sugestija u dnu većine stranica, tako da korisnici kroz davanje povratnih informacija mogu doprinijeti unapređenju kvaliteta i sadržaja portala, kao i optimizaciji svih funkcionalnosti koje platforma nudi.

Korisnici portala mogu prijaviti probleme u funkcionisanju tehničke platforme na mail podrska.sajtvlade@mju.gov.me.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?