Opšti uslovi korišćenja

Poštovani korisnici Portala Vlade GOV.me,

Portal Vlade namijenjen je građanima Crne Gore, privrednicima, ljudima iz drugih zemalja koji posjećuju, žive ili pokreću posao u Crnoj Gori. U nastavku su date osnovne informacije o Portalu, kao i o uslovima korišćenja tehničke platforme Portala.

Portal Vlade obuhvata internet prezentaciju Vlade Crne Gore, Predsjednika Vlade, Potpredsjednika Vlade, ministarstava, kao i organa uprave u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave.

Portal pruža informacije o radu Vlade Crne Gore i njenih organizacionih cjelina, informacije o projektima, osnovne informacije o uslugama koje organi uprave pružaju, vodiče za pristup informacijama, pregled strateških dokumenata, zakonodavnog okvira  i slično.

Generalni sekretarijat Vlade zadužen je za objavljivanje informacija na podportalima Vlada Crne Gore, Predsjednik Vlade i Potpredsjednik Vlade i odgovoran za tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja.

Ministarstva u Vladi, kao i ostali organi uprave zadužena su za objavljivanje informacija iz svoje nadležnosti i odgovorna su za tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja.

Vlada Crne Gore, shodno važećim zakonskim propisima, neće snositi odgovornost za eventualnu štetu koja nastane zloupotrebom objavljenog sadržaja, kao ni odgovornost za sadržaj koji izvorno nije u nadležnosti Vlade Crne Gore.

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, koje upravlja tehničkom platformom Portala, odriče se odgovornosti vezane za tačnost i ažurnost informacija koje se prezentuju na svim stranicama osim stranica iz svoje nadležnosti.

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, preduzima sve mjere kako bi se otklonila tehnička ograničenja ili eventualne greške na tehničkom nivou.

Postavljanje linkova drugih organizacija na sajtovima Vlade i ministarstava vrši se isključivo u cilju dodatnog informisanja javnosti. Takođe, kontroliše se upotreba linka internet prezentacija organa na drugim internet prezentacijama.

Sadržaj na engleskom jeziku uređuje se i odobrava na isti način, s tim što sadržaj obimom i izgledom stranica i modula ne mora biti identičan stranicama na našem jeziku.

Sadržaj koji se objavljuje na GOV.ME orjentisan je ka svim kategorijama društva (građani, privreda, institucije, različite društvene grupe ...), autentičan, tačan i aktuelan, pisan jasnim i jednostavnim jezikom, objavljen latiničnim i ćiriličnim pismom, objavljen i na engleskom jeziku, prilagođen za pristup različitim uređajima, opisan meta-podacima, objedinjuje tekst, slike, video ili audio fajlove.

Sadržaji vezani za prethodne sazive Vlade i ministarstava dobijaju odgovarajuću oznaku, kako bi korisnici imali jasniju sliku o tome kakav sadržaj konzumiraju.

Portal omogućava prijavu problema i sugestija u dnu većine stranica, tako da korisnici kroz davanje povratnih informacija mogu doprinijeti unapređenju kvaliteta i sadržaja portala, kao i optimizaciji svih funkcionalnosti koje platforma nudi.

Korisnici portala mogu prijaviti probleme u funkcionisanju tehničke platforme na mail podrska.sajtvlade@mju.gov.me.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?