Katalog usluga elektronske uprave

Dozvola za prekogranično kretanje otpada - uvoz neopasnog otpada
Ova usluga je namijenjena pravnim licima i preduzetnicima koji vrše uvoz neopasnog otpada na teritoriju Crne Gore
Dozvola za prekogranično kretanje otpada - tranzit neopasnog otpada
Ova usluga je namijenjena domaćim i stranim privrednim društvima koji vrše tranzit neopasnog otpada preko teritorije Crne Gore
Upis u registar izvoznika neopasnog otpada (dozvola)
Ova usluga je namijenjena pravnim licima i preduzetnicima koji izvoze neopasni otpad sa teritorije Crne Gore
Upis u registar trgovaca i posrednika otpadom (sa fizičkim preuzimanjem otpada)
Ova usluga je namijenjena pravnim licima i preduzetnicima koji trguju neopasnim i opasnim otpadom unutar Crne Gore
Upis u registar za sakupljanje, odnosno transport otpada (dozvola)
Ova usluga je namijenjena pravnim licima i preduzetnicima koji sakupljaju neopasni i opasni otpad sa teritorije lokalne uprave koja je izdala saglasnost
Dozvola za preradu i/ili odstranjivanje otpada
Ova usluga je namijenjena pravnim licima i preduzetnicima koji vrše preradu i/ili odstranjivanje neopasnog otpada unutar Crne Gore
Dozvola za prekogranično kretanje otpada - izvoz opasnog otpada
Ova usluga je namijenjena pravnim licima i preduzetnicima koji vrše izvoz opasnog otpada van teritorije Crne Gore
Zahtjev za ispitivanje i odobrenje tipa mjerila
Podnošenje zahtjeva za ispitivanje i odobrenje tipa mjerila
Zahtjev za ovjeravanje mjerila
Podnošenje zahtjeva za ovjeravanje mjerila
Zahtjev za kalibraciju mjerila/etalona
Podnošenje zahtjeva za kalibraciju mjerila/etalona
1 2 3 4 5 6 7 8 9