Zahtjev za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i ekologije.

Nadležna organizaciona jedinica:Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizmaTip korisnika:Fizička lica,Pravno lice,Javna uprava

Pravo na slobodan pristup informacijama je srž svake demokratije, jer da bi građani učestvovali u donošenju odluka i kreiranju javnih politika, neophodno je da raspolažu informacijama od javnog značaja. Ostvarivanjem prava na slobodan pristup informacijama imate mogućnost da od javne uprave zahtijevate informacije od javnog značaja.

Započnite sada
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?