Vijesti iz ministarstva

Šta radi Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine?

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine vrši poslove koji se odnose na: pripremu i praćenje propisa iz oblasti prostornog planiranja i urbanizma, građevinarstva, legalizacije i inspekcijskog nadzora; svojinsko pravnih odnosa, državne imovine, premjera i katastra nepokretnosti...

Rukovodeći tim

Majda Adžović

državna sekretarka

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Mirsad Dreić

državni sekretar

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Bobana Zečević

v.d. sekretarke

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Siniša Minić

v.d. generalnog direktora

Direktorata za sprovođenje državnih smjernica u oblasti arhitekture

Kontakt

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora

Janko Odović

ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Telefon:+38220446200+38220446339

Ostale aktivnosti

Planska dokumentacija

Donijeti planski dokumenti, mišljenja na lokalna planska dokumenta, saglasnosti na lokalna planska dokumenta...

Zakonska regulativa

Zakonska regulativa iz oblasti planiranja prostora, stanovanja, građevinarstva, upravljanja otpadom i komunalnog razvoja

Javne rasprave

Javne rasprave o nacrtima strateških domumenata, planova, zakona...

Saradnja sa NVO

Saradnja sa NVO, javni pozivi, konsultacije, izvještaji, radne grupe...

Pitajte Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Telefon:
+382 20 446 200;
+382 20 446 339;
+382 20 446 346

E-mail:
kabinet@mepg.gov.me;

Adresa:
IV Proleterske brigade broj 19,
81000 Podgorica