Vijesti iz ministarstva

Šta radi Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine?

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine vrši poslove koji se odnose na: pripremu i praćenje propisa iz oblasti prostornog planiranja i urbanizma, građevinarstva, legalizacije i inspekcijskog nadzora; svojinsko pravnih odnosa, državne imovine, premjera i katastra nepokretnosti...

Rukovodeći tim

Majda Adžović

državna sekretarka

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

mr Mirsad Dreić

državni sekretar

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Bobana Zečević

v.d. sekretarke

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Siniša Minić

v.d. generalnog direktora

Direktorata za sprovođenje državnih smjernica u oblasti arhitekture

Kontakt

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora

Janko Odović

ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Telefon:+382 20 446 200+382 20 446 339

Ostale aktivnosti

Planska dokumentacija

Donijeti planski dokumenti, mišljenja na lokalna planska dokumenta, saglasnosti na lokalna planska dokumenta...

Zakonska regulativa

Zakonska regulativa iz oblasti planiranja prostora, stanovanja, građevinarstva, upravljanja otpadom i komunalnog razvoja

Javne rasprave

Javne rasprave o nacrtima strateških domumenata, planova, zakona...

Saradnja sa NVO

Saradnja sa NVO, javni pozivi, konsultacije, izvještaji, radne grupe...

Pitajte Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Telefon:
+382 20 446 200;
+382 20 446 339;
+382 20 446 346

E-mail:
kabinet@mdup.gov.me;

Adresa:
IV Proleterske brigade broj 19,
81000 Podgorica