GOV.ME Teme

Porezi i carine

Poreska politika Crne Gore zasniva se na sveobuhvatnosti poreskih obveznika, niskim i konkurentnim poreskim stopama i veoma selektivnim poreskim olakšicama.
Struktura poreskih i carinskih propisa Crne Gore

Struktura poreskih i carinskih propisa Crne Gore

Poreski sistem Crne Gore bazira se na sljedećim poreskim oblicima...
Detaljnije

Struktura poreskih i carinskih propisa Crne Gore

Carine

Carinski sistem uređen je Carinskim zakonom, Zakonom o Carinskoj tarifi i Zakonom o carinskoj službi

Državne takse

Visina državnih administrativnih taksa određena je taksenom tarifom...

Fiskalizacija

Sve informacije o projektu elektronske fiskalizacije možete pronaći ovdje.