ГОВ.МЕ Теме

Порези и царине

Пореска политика Црне Горе заснива се на свеобухватности пореских обвезника, ниским и конкурентним пореским стопама и веома селективним пореским олакшицама.
Структура пореских и царинских прописа Црне Горе

Структура пореских и царинских прописа Црне Горе

Порески систем Црне Горе базира се на сљедећим пореским облицима...
Детаљније

Структура пореских и царинских прописа Црне Горе

Царине

Царински систем уређен је Царинским законом, Законом о Царинској тарифи и Законом о царинској служби

Државне таксе

Висина државних административних такса одређена је таксеном тарифом...

Фискализација

Све информације о пројекту електронске фискализације можете пронаћи овдје.