Библиотека Владе Црне Горе

Начин сортирања:
МЈЕРЕ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА ПАНДЕМИЈЕ ЦОВИД-19 ЗА ПЕРИОД 19.06.–02.07.2021.
Министарство здравља МЈЕРЕ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА ПАНДЕМИЈЕ ЦОВИД-19 ЗА ПЕРИОД 19.06.–02.07.2021.
МЈЕРЕ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА ПАНДЕМИЈЕ ЦОВИД-19 ЗА ПЕРИОД 19.06.–02.07.2021.
Верзија 1.0 Објављено: 18.06.2021. 16:01
Преузмиpdf785 KB
Листа представника ПП 14
Канцеларија за европске интеграције Листа представника ПП 14
Листа представника НВО који су предложени за члана/ицу Радне групе за преговарачко поглавље 14 – Саобраћајна политика
Верзија 1.0 Објављено: 18.06.2021. 15:34
Преузмиpdf786 KB
Образац 2
Министарство економског развоја Образац 2
Верзија 1.0 Објављено: 18.06.2021. 13:51
Преузмиpdf56 KB
Предлог за именовање савјетнице предсједника Владе Црне Горе за урбанизам
Влада Црне Горе Предлог за именовање савјетнице предсједника Владе Црне Горе за урбанизам
За савјетницу предсједника Владе Црне Горе за урбанизам именује се Ана Самарџић, дипл. инж. архитектуре.
Верзија 1.0 Објављено: 18.06.2021. 12:13
Преузмиpdf106 KB
Предлог за разрјешење савјетнице предсједника Владе Црне Горе за економска питања
Влада Црне Горе Предлог за разрјешење савјетнице предсједника Владе Црне Горе за економска питања
Разрјешава се Гордана Радовић, мр економских наука, дужности савјетнице предсједника Владе Црне Горе за економска питања.
Верзија 1.0 Објављено: 18.06.2021. 12:12
Преузмиpdf105 KB
Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за водопривреду у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Влада Црне Горе Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за водопривреду у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
За вршиоца дужности генералног директора Директората за водопривреду у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде одређује се Жељко Фуртула, дипломирани правник, до постављења генералног директора овог директората у складу са законом, а најдуже до шест мјесеци.
Верзија 1.0 Објављено: 18.06.2021. 12:10
Преузмиpdf196 KB
Предлог за одређивање вршитељке дужности генералне директорице Директората за здравствену заштиту, фармакологију и регулисане професије у Министарству здравља
Влада Црне Горе Предлог за одређивање вршитељке дужности генералне директорице Директората за здравствену заштиту, фармакологију и регулисане професије у Министарству здравља
За вршитељку дужности генералне директорице Директората за здравствену заштиту, фармакологију и регулисане професије у Министарству здравља одређује се др Слађана Ћорић, специјалиста интерне медицине, до постављења генералног директора овог директората у складу са законом, а најдуже до шест мјесеци.
Верзија 1.0 Објављено: 18.06.2021. 12:09
Преузмиpdf194 KB
Предлог за одређивање вршиоца дужности помоћника секретара Секретаријата за законодавство
Влада Црне Горе Предлог за одређивање вршиоца дужности помоћника секретара Секретаријата за законодавство
За вршиоца дужности помоћника секретара Секретаријата за законодавство –руководиоца Сектора за прописе из области саобраћаја, туризма, екологије ипољопривреде одређује се Никола Марковић, самостални савјетник Iу Секретаријату за законодавство, до постављења помоћника секретара – руководиоцаовог сектора у складу са законом, а најдуже до шест мјесеци.
Верзија 1.0 Објављено: 18.06.2021. 11:53
Преузмиpdf196 KB
СПИ-Електронске публикације -СПИ
Министарство јавне управе, дигиталног друштва и медија СПИ-Електронске публикације -СПИ
Информације којима је по захтјеву приступ одобрен
Верзија 1.0 Објављено: 18.06.2021. 11:51
Преузмиdocx468 KB
СПИ-Рјесење 951 дарко Булатовић
Министарство јавне управе, дигиталног друштва и медија СПИ-Рјесење 951 дарко Булатовић
Информације којима је по захтјеву приступ одобрен
Верзија 1.0 Објављено: 18.06.2021. 11:51
Преузмиpdf745 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9