Каталог услуга електронске управе

Дозвола за прекогранично кретање отпада - увоз неопасног отпада
Ова услуга је намијењена правним лицима и предузетницима који врше увоз неопасног отпада на територију Црне Горе
Дозвола за прекогранично кретање отпада - транзит неопасног отпада
Ова услуга је намијењена домаћим и страним привредним друштвима који врше транзит неопасног отпада преко територије Црне Горе
Упис у регистар извозника неопасног отпада (дозвола)
Ова услуга је намијењена правним лицима и предузетницима који извозе неопасни отпад са територије Црне Горе
Упис у регистар трговаца и посредника отпадом (са физичким преузимањем отпада)
Ова услуга је намијењена правним лицима и предузетницима који тргују неопасним и опасним отпадом унутар Црне Горе
Упис у регистар за сакупљање, односно транспорт отпада (дозвола)
Ова услуга је намијењена правним лицима и предузетницима који сакупљају неопасни и опасни отпад са територије локалне управе која је издала сагласност
Дозвола за прераду и/или одстрањивање отпада
Ова услуга је намијењена правним лицима и предузетницима који врше прераду и/или одстрањивање неопасног отпада унутар Црне Горе
Дозвола за прекогранично кретање отпада - извоз опасног отпада
Ова услуга је намијењена правним лицима и предузетницима који врше извоз опасног отпада ван територије Црне Горе
Захтјев за испитивање и одобрење типа мјерила
Подношење захтјева за испитивање и одобрење типа мјерила
Захтјев за овјеравање мјерила
Подношење захтјева за овјеравање мјерила
Захтјев за калибрацију мјерила/еталона
Подношење захтјева за калибрацију мјерила/еталона
1 2 3 4 5 6 7 8 9