Каталог услуга електронске управе

Захтјев за слободан приступ информацијама у надлежности Министарства екологије, просторног планирања и екологије.

Право на слободан приступ информацијама је срж сваке демократије, јер да би грађани учествовали у доношењу одлука и креирању јавних политика, неопходно је да располажу информацијама од јавног значаја. Остваривањем права на слободан приступ информацијама имате могућност да од јавне управе захтијевате информације од јавног значаја.

еСервис еЛК

еСервис-и које грађани могу користити помоћу електронске личне карте.

1 2 3 4 5 6 7