Општи услови коришћења

Поштовани корисници Портала Владе ГОВ.ме,

Портал Владе намијењен је грађанима Црне Горе, привредницима, људима из других земаља који посјећују, живе или покрећу посао у Црној Гори. У наставку су дате основне информације о Порталу, као и о условима коришћења техничке платформе Портала.

Портал Владе обухвата интернет презентацију Владе Црне Горе, Предсједника Владе, Потпредсједника Владе, министарстава, као и органа управе у складу са Уредбом о организацији и начину рада државне управе.

Портал пружа информације о раду Владе Црне Горе и њених организационих цјелина, информације о пројектима, основне информације о услугама које органи управе пружају, водиче за приступ информацијама, преглед стратешких докумената, законодавног оквира  и слично.

Генерални секретаријат Владе задужен је за објављивање информација на подпорталима Влада Црне Горе, Предсједник Владе и Потпредсједник Владе и одговоран за тачност и ажурност објављеног садржаја.

Министарства у Влади, као и остали органи управе задужена су за објављивање информација из своје надлежности и одговорна су за тачност и ажурност објављеног садржаја.

Влада Црне Горе, сходно важећим законским прописима, неће сносити одговорност за евентуалну штету која настане злоупотребом објављеног садржаја, као ни одговорност за садржај који изворно није у надлежности Владе Црне Горе.

Министарство јавне управе, које управља техничком платформом Портала, одриче се одговорности везане за тачност и ажурност информација које се презентују на свим страницама осим страница из своје надлежности.

Министарство јавне управе, предузима све мјере како би се отклонила техничка ограничења или евентуалне грешке на техничком нивоу.

Постављање линкова других организација на сајтовима Владе и министарстава врши се искључиво у циљу додатног информисања јавности. Такође, контролише се употреба линка интернет презентација органа на другим интернет презентацијама.

Садржај на енглеском језику уређује се и одобрава на исти начин, с тим што садржај обимом и изгледом страница и модула не мора бити идентичан страницама на нашем језику.

Садржај који се објављује на ГОВ.МЕ орјентисан је ка свим категоријама друштва (грађани, привреда, институције, различите друштвене групе ...), аутентичан, тачан и актуелан, писан јасним и једноставним језиком, објављен латиничним и ћириличним писмом, објављен и на енглеском језику, прилагођен за приступ различитим уређајима, описан мета-подацима, обједињује текст, слике, видео или аудио фајлове.

Садржаји везани за претходне сазиве Владе и министарстава добијају одговарајућу ознаку, како би корисници имали јаснију слику о томе какав садржај конзумирају.

Портал омогућава пријаву проблема и сугестија у дну већине страница, тако да корисници кроз давање повратних информација могу допринијети унапређењу квалитета и садржаја портала, као и оптимизацији свих функционалности које платформа нуди.

Корисници портала могу пријавити проблеме у функционисању техничке платформе на маил podrska.sajtvlade@mju.gov.me.

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?