Општи услови коришћења

Поштовани корисници Портала Владе ГОВ.ме,

Портал Владе намијењен је грађанима Црне Горе, привредницима, људима из других земаља који посјећују, живе или покрећу посао у Црној Гори. У наставку су дате основне информације о Порталу, као и о условима коришћења техничке платформе Портала.

Портал Владе обухвата интернет презентацију Владе Црне Горе, Предсједника Владе, Потпредсједника Владе, министарстава, као и органа управе у складу са Уредбом о организацији и начину рада државне управе.

Портал пружа информације о раду Владе Црне Горе и њених организационих цјелина, информације о пројектима, основне информације о услугама које органи управе пружају, водиче за приступ информацијама, преглед стратешких докумената, законодавног оквира  и слично.

Генерални секретаријат Владе задужен је за објављивање информација на подпорталима Влада Црне Горе, Предсједник Владе и Потпредсједник Владе и одговоран за тачност и ажурност објављеног садржаја.

Министарства у Влади, као и остали органи управе задужена су за објављивање информација из своје надлежности и одговорна су за тачност и ажурност објављеног садржаја.

Влада Црне Горе, сходно важећим законским прописима, неће сносити одговорност за евентуалну штету која настане злоупотребом објављеног садржаја, као ни одговорност за садржај који изворно није у надлежности Владе Црне Горе.

Министарство јавне управе, дигиталног друштва и медија, које управља техничком платформом Портала, одриче се одговорности везане за тачност и ажурност информација које се презентују на свим страницама осим страница из своје надлежности.

Министарство јавне управе, дигиталног друштва и медија, предузима све мјере како би се отклонила техничка ограничења или евентуалне грешке на техничком нивоу.

Постављање линкова других организација на сајтовима Владе и министарстава врши се искључиво у циљу додатног информисања јавности. Такође, контролише се употреба линка интернет презентација органа на другим интернет презентацијама.

Садржај на енглеском језику уређује се и одобрава на исти начин, с тим што садржај обимом и изгледом страница и модула не мора бити идентичан страницама на нашем језику.

Садржај који се објављује на ГОВ.МЕ орјентисан је ка свим категоријама друштва (грађани, привреда, институције, различите друштвене групе ...), аутентичан, тачан и актуелан, писан јасним и једноставним језиком, објављен латиничним и ћириличним писмом, објављен и на енглеском језику, прилагођен за приступ различитим уређајима, описан мета-подацима, обједињује текст, слике, видео или аудио фајлове.

Садржаји везани за претходне сазиве Владе и министарстава добијају одговарајућу ознаку, како би корисници имали јаснију слику о томе какав садржај конзумирају.

Портал омогућава пријаву проблема и сугестија у дну већине страница, тако да корисници кроз давање повратних информација могу допринијети унапређењу квалитета и садржаја портала, као и оптимизацији свих функционалности које платформа нуди.

Корисници портала могу пријавити проблеме у функционисању техничке платформе на маил подрска.сајтвладе@мју.гов.ме.

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?