Vlada Crne Gore - Izjava o pristupačnosti

Sadržaj:
PremisaPristupačnost na GOV.MEPokretanje menija pristupačnostiIzjava o odricanju odgovornostiTu smo za vas

Premisa

Vlada Crne Gore nastoji da osigura da njene usluge budu dostupne osobama sa invaliditetom. Vlada Crne Gore uložila je značajne napore kako bi osigurala da njen portal bude lakši za upotrebu i pristupačniji osobama sa invaliditetom, vodeći se snažnim uvjerenjem da svaka osoba ima pravo da živi dostojanstveno, jednako, udobno i nezavisno.

Pristupačnost na GOV.ME

Na GOV.ME portalu je dostpan UserWay alat za pristupačnost koji je pokrenut na namjenskom serveru za pristupačnost. Ovaj softver omogućava GOV.ME portalu da poboljša usaglašenost sa smjernicama za pristupačnost veb sadržaja (WCAG 2.1).

Pokretanje menija pristupačnosti

Meni pristupačnosti GOV.ME portala može se pokrenuti pritiskom na taster tab kada se stranica prvi put učita ili klikom na ikonu menija pristupačnosti koja se pojavljuje u uglu stranice. Nakon pokretanja menija pristupačnosti, sačekajte trenutak da se meni za pristupačnost u potpunosti učita.

Izjava o odricanju odgovornosti

Vlada Crne Gore nastavlja da se trudi da neprestano poboljšava pristupačnost svog portala i usluga, vjerujući da je naša kolektivna moralna obaveza da omogućimo pristupačnu i nesmetanu upotrebu i onima koji imaju invaliditet.

U stalnim naporima da kontinuirano poboljšavamo i rješavamo probleme sa pristupačnošću, takođe redovno skeniramo GOV.ME portal pomoću UserWay skenera pristupačnosti, ali i drugih alata, kako bismo identifikovali i popravili sve moguće prepreke pristupačnosti na našem portalu.

Uprkos naporima da učinimo sve stranice i sadržaj na GOV.ME portalu potpuno dostupnim, neki sadržaji možda još uvek nijesu u potpunosti prilagođeni najstrožim standardima pristupačnosti. Razlog može biti i to da nijesmo identifikovali najprikladnije tehnološko rješenje.

Tu smo za vas

Ako želite da prijavite problem pristupačnosti, imate bilo kakvih pitanja ili vam je potrebna pomoć, obratite se Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija u Vladi Crne Gore na sljedeći način:

Email: arhiva@mju.gov.me

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?