100 dana rada Ministarstva vanjskih poslova

Ministarstvo vanjskih poslova je, u skladu sa utvrđenim nadležnostima i ključnim vanjskopolitičkim prioritetima sadržanim u Programu rada 44. Vlade, nastavilo sa sprovođenjem aktivnosti u cilju ubrzanja procesa evropske integracije, intenziviranja političkog dijaloga sa NATO alijansom i implementacije njenih politika, dalje afirmacije Crne Gore kao zagovornika i aktera u jačanju regionalne saradnje, te njene veće vidljivosti i angažmana na multilateralnom planu.

Aktivnim učešćem ministra vanjskih poslova na brojnim tematskim konferencijama u zemlji i inostranstvu, sastancima na marginama Savjeta za vanjske poslove EU, te susretima realizovanim u okviru bilateralne i multilateralne agende, potvrđena je spremnost za dalji i suštinski napredak Crne Gore ka punopravnom članstvu u EU.

Slijedeći preporuke EK i obaveze koje proističu iz Programa rada Vlade za 2023. i Programa pristupanja Crne Gore EU za period 2023-2024, na predlog Ministarstva vanjskih poslova, Vlada je na sjednici održanoj 14. decembra 2023. utvrdila Predlog zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i humanitarnoj pomoći, kojim je, između ostalog, decentralizovan sistem međunarodne razvojne saradnje i međunarodne humanitarne pomoći u cilju pružanja službene razvojne pomoći partnerskim zemljama.

Čvrsta opredijeljenost za usklađivanje sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU potvrđena je kroz pridruživanje relevantnim odlukama i izjavama EU, te pravno transponovanje odluka Savjeta EU o međunarodnim restriktivnim mjerama u nacionalni pravni sistem kroz usvajanje odluka o restriktivnim mjerama u skladu sa važećim zakonodavstvom. Na toj liniji, Vlada je u naznačenom periodu, na predlog Ministarstva vanjskih poslova, donijela četiri odluke o uvođenju restriktivnih mjera (prema Mjanmaru, Moldaviji/pojedincima iz njenog regiona Pridnjestrovlje, Ruskoj Federaciji s obzirom na djelovanja kojima se destabilizuje situacija u Ukrajini, Sirijskoj Arapskoj Republici).

Ministarstvo vanjskih poslova aktivno je učestvovalo u sprovođenju aktivnosti u okviru Petog kruga uzajamne evaluacije sistema SPN/FT u Crnoj Gori od strane Komiteta Savjeta Evrope o evaluaciji mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) i dalo značajan doprinos pozitivnom krajnjem ishodu evaluacije.

Učešćem crnogorskog šefa diplomatije na sastanku ministara vanjskih poslova NATO (novembar 2023, Brisel) potvrđena je nedvosmislena opredijeljenost postizanju savezničkih ciljeva, te nastavak doprinosa jedinstvu Alijanse, njenim misijama i operacijama. Kontinuitet političkog dijaloga nastavljen je posjetama Crnoj Gori visokih zvaničnika NATO-a, kojom prilikom je potvrđen doprinos Crne Gore ostvarivanju ključnih zadataka NATO-a i kolektivnoj odbrani. Posvećenost unapređenju regionalne saradnje u oblasti bezbjednosti i promociji evroatlantskih integracija država ZB, nastavljena je aktivnim angažmanom u Američko-jadranskoj povelji (A5), te je na završnom sastanku ministara vanjskih poslova A5 (decembar 2023, Skoplje), kojem je prisustvovao državni sekretar Ministarstva vanjskih poslova, istaknut značaj dalje adaptacije Povelje novoj bezbjednosnoj realnosti, kao i mogućnostima za kreiranje novih mehanizama za unapređenje regionalne saradnje.

Ministarstvo vanjskih poslova nastavilo je sa realizacijom aktivnosti u pravcu uspostavljanja i pune operacionalizacije Centra za sajber kapacitete Zapadnog Balkana (WB3C), sa sjedištem u Podgorici, koje su podrazumijevale redovnu razmjenu informacija i koordinaciju sa predstavnicima drugih nadležnih vladinih resora.

Važnost održavanja i unapređenja bilateralnih odnosa sa susjednim zemljama, državama članicama EU i saveznicima u okviru NATO-a, demonstrirana je prvim zvaničnim posjetama crnogorskog šefa diplomatije Hrvatskoj i Mađarskoj, kojom prilikom je ponovljena podrška nastojanjima Crne Gore da postane sljedeća punopravna članica EU, potvrđeno partnerstvo u okviru NATO-a, te spremnost za rješavanje otvorenih pitanja putem dijaloga. Posjetom ministra vanjskih poslova Sjedinjenim Američkim Državama i učešćem na Nacionalnom molitvenom doručku, razgovorima sa visokim predstavnicima američke administracije, Kongresa i think tank zajednice, iskazana je spremnost Crne Gore da, kao odgovorna i pouzdana saveznica, pruži mjerljiv doprinos očuvanju globalnog mira i bezbjednosti. Nastojanja u pogledu dinamiziranja bilateralne agende potvrđuju i dolazne posjete šefova diplomatije Belgije, Rumunije i Albanije, u naznačenom periodu, kada su konstatovani sadržajni i prijateljski odnosi država i poslate ključne poruke podrške evropskim aspiracijama Crne Gore.

Podrška Crne Gore teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine ponovljena je aktivnim učešćem u inicijativi „Formula za mir“ i odlukom o učešću u dvijema radnim grupama: 8 - Zaštita životne sredine i 9 - Sprječavanje eskalacije i ponavljanja agresije, koja je donesena na 4. sastanku nacionalnih koordinatora i vanjskopolitičkih savjetnika za implementaciju ove inicijative (januar 2024, Davos), na kojem je predstavnik Ministarstva uzeo učešće.

U dijelu snaženja multilateralnog djelovanja Crne Gore, preduzete su aktivnosti u pravcu vidljivijeg angažmana na međunarodnom planu, kroz učešće na najvažnijim događajima iz multilateralne agende, dobru saradnju sa UN sistemom u zemlji i posredstvom stalnih misija Crne Gore u svim UN centrima, te susrete sa visokim zvaničnicima međunarodnih organizacija.

Posvećenost multilateralizmu i postizanju trajnih rješenja sukoba u izazovnom bezbjednosnom okruženju, potvrđena je učešćem ministra vanjskih poslova na 30. zasijedanju Ministarskog savjeta OEBS-a (novembar 2023, Skoplje) kojom prilikom je, zajedno sa susjednim državama, potpisana Zajednička izjava o borbi protiv korupcije kroz povraćaj imovine i upotrebu digitalizacije. Učešće šefa crnogorske diplomatije na VIII Regionalnom forumu Unije za Mediteran (novembar 2023, Barselona) bila je prilika za reafirmisanje Crne Gore kao zemlje koja je posvećena jačanju stabilnosti i  bezbjednosti na području Mediterana, kao i za ponavljanje naše podrške dvodržavnom rješenju izraelsko-palestinskog pitanja.

Ministar vanjskih poslova učestvovao je na Godišnjem sastanku ministara vanjskih poslova Centralnoevropske inicijative - CEI (novembar 2023, Kišinjev) kojom prilikom podržana evropska  perspektiva cijelog regiona, te potvrđena uloga koju naša zemlja ima u regionalnim organizacijama i inicijativama.

U okviru inicijative Berlinski proces, Crna Gora je, prva među zemljama potpisnicama, završila unutrašnje procedure za stupanje na snagu sva četiri sporazuma o mobilnosti potpisana na devetom Samitu Berlinskog procesa 3. novembra 2022:  Sporazuma o slobodi kretanja na zapadnom Balkanu uz ličnu kartu, Sporazuma o priznavanju profesionalnih kvalifikacija doktora medicine, doktora stomatologije i arhitekata u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA), Sporazuma o priznavanju kvalifikacija u oblasti visokog obrazovanja i Sporazuma o priznavanju profesionalnih kvalifikacija medicinskih sestara opšte njege, doktora veterinarske medicine, farmaceuta i babica u kontekstu CEFTA-e. Sporazumi su ratifikovani u Skupštini u decembru 2023, te objavljeni u Službenom listu Crne Gore.

Najveća afirmacija nacionalnih napora ostvarena je kroz nastavak aktivnosti u okviru članstva Crne Gore u Savjetu za ljudska prava u Ženevi (2022-2024). Vlada je, u decembru 2023, na događaju na visokom nivou, koji je održan u čast obilježavanja 75 godina od Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, dala nova obećanja na dugoročnom planu u ovoj oblasti.

Crna Gora je nastavila sa aktivnostima u kontekstu kandidature za članicu Savjeta bezbjednosti UN za period 2026-2027 i potpredsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija za period 2025-2026 (80. zasijedanje), što pruža značajnu priliku za dalju promociju nacionalnih prioriteta u skladu sa Poveljom UN. Tokom posjete zvanične delegacije Ministarstva sjedištu UN-a u Njujorku, ponovljena je intencija o kandidaturi Crne Gore za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti UN i najavljene su aktivnosti u tom pogledu koje Crna Gora planira da preduzme u periodu do sredine naredne godine- kada se očekuje i konačna odluka.

Privrženost multilateralizmu, temeljnim vrijednostima Ujedinjenih nacija i ciljevima održivog razvoja, potvrđena je i tokom nedavnog susreta ministra vanjskih poslova sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom, u Njujorku.

Brojne posjete inostranstvu od strane delegacija Ministarstva vanjskih poslova obuhvatile su i produktivne razgovore sa dijasporom, tokom kojih su razmatrani različiti vidovi unapređenja saradnje, s ciljem daljeg jačanja veza i ostvarivanja obostranih koristi između Crne Gore i njene dijaspore.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?