100 dana rada Ministarstva zdravlja

Aktivnosti Ministarstva zdravlja je u prva tri mjeseca:

  • Potpisan Sporazum između Evropske unije i Crne Gore o učlanjenju u “EU4Health” programProgram “EU4Health”, koji je pokrenula Evropska unija usmjeren je na jačanje zdravstvenih sistema širom Evrope. Sa budžetom od 5,3 milijarde eura, za period od 2021-2027. godine, ovaj program predstavlja do sada najveću podršku Evropske unije u oblasti zdravstva. Učešće u programu EU4Health omogući će  Crnoj Gori pristup EU fondovima za jačanje zdravstvenog sistema Crne Gore, uključujući i aspekte koji se odnose na digitalnu transformaciju, mentalno zdravlje, Evropski prostor zdravstvenih podataka, globalno zdravlje, nezarazne bolesti, te učešće u EU mreži integrisanih onkoloških centara.
  • LISTA LJEKOVA - Vlada Crne Gore je krajem decembra usvojila novu Listu ljekova čime je povećan broj terapijskih opcija dostupnih našim pacijentima i ljekarima. Lista je proširena sa preko 30 novih ljekova koji se koriste u terapiji onkoloških, kardioloških, endokrinoloških i drugih oboljenja. Izradom nove liste ljekova omogućava se veće prilagođavanje terapije pojedinačnom pacijentu ali i podstiče konkurentnost i smanjuju cijene ljekova. Lista ljekova sadrži preko 1500 ljekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje, a u toku ove godine planirane su tri revizije Liste ljekova koje će pored uvođenja novih ljekova omogućiti i proširenje indikacija za one ljekove koji se već nalaze na listi. Cilj donošenja Liste ljekova jeste obezbjeđivanje savremenih, bezbijednih i kvalitetnih ljekova kako bi se zdravstvena zaštita odvijala na što efikasniji način.
  • INFRASTRUKTURNI RADOVI - Raspisani tenderi vrijednosti preko 5 miliona eura koji se odnose na adaptaciju Doma zdravlja Budva, izgradnju radiološkog odjeljenja Doma zdravlja Plav i nabavku lineralnog akceleratora za potrebe Kliničkog centra Centra Crne Gore.

- Adaptacija Doma zdravlja Budva - vrijednosti 1.2 miliona eura. Realizacijom projekta adaptacije Doma zdravlja u Budvi, koja će koštati preko million eura, ova ustanova će prerasti u savremenu  funkcionalnu organizaciju po blokovima. To znači da će u jednom bloku biti smještene specijalističke ordinacije (oftalmologija, medicina rada, internistička, pulmolog , stomatolog ). Tako smještene specijalističke ordinacije imaće zajedničku savremenu dijagnostičku ordinaciju koja bi im bila od izuzetnog značaja. U drugom bloku je predviđena ginekološka ordinacija po najsavremenijim standardima kako bi zadovoljila potrebe doktora i pacijenata. Poseban, jedinstveni blok činiće Služba za epidemiologiju  i mikrobiološka ordinacija, dok bi zaseban, treći odjel, bio namijenjen prostorijama za upravu i menadžment ustanove. Realizacija projekta podrazumijeva  najsavremeniju opremljenost ovih prostorija.

- Izgradnja RTG odjeljenja u DZ Plav vrijednosti 400.000,00 eura. Tenderski postupak raspisan je i za izgradnju  radiološkog odjeljenja Doma zdravlja Plav, čija vrijednosti iznosi 400.000,00€. Izgradnjom novog RTG odjeljenja ova ustanova dobiće zasebnu zgradu u prizemlju za radiološku dijagnostiku, sa novom opremom. Ovo odjeljenje će značajno unaprijediti uslove za rad medicinskog osoblja a pacijentima pružiti dostupnu i kvalitetnu dijagnostiku.

- Vrijednost nabavke lineranog akceleratora za potrebe najveće zdravstvene ustanove u zemlji iznosi 3.9 miliona eura sa PDV-om. Nabavkom ovog aparata dobićemo najmoderniji i najnoviji uređaj sa koijim će biti značajno unaprijeđene procedure zračenja, uvedene nove tehnike, a posebno je važno što će dostupnošću ovih procedura u našoj zemlji biti smanjena potreba za slanjem naših pacijenta na tretmane u inostranstvo. U KCCG trenutno su u upotrebi dva aparata  (linerana akceleratora), a nabavkom još jednog povećaće se kvalitet usluga, kao i mogućnost tretiranja većeg broja pacijenata.

- Adaptacija prostora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Herceg Novom počela 29. januara 2024. godine, dok će u prvoj polovini februara početi rekonstrukcija prostorija ZHMP u Kolašinu, a krajem marta na Žabljaku. Za adaptaciju sve tri jedinice izdvojeno je 150 hiljada eura iz sredstava Zavoda i dodatnih 48 hiljada eura obezbijeđeno je iz donacija. Sve tri jedinice hitne pomoći biće uređenje i opremljene po standardima savremene urgentne medicine.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?