Akcize

Zakonom o akcizama uređen je sistem i uvedena je obaveza plaćanja akcize za akcizne proizvode koji se na teritoriji Crne Gore stavljaju u slobodan promet.

Akcizni proizvodi u Crnoj Gori su:

 • Alkohol i alkoholna pića,
 • Duvanski proizvodi, uključujući i nesagorijevajući duvan,
 • Mineralna ulja, njihovi derivati i supstituti i ugalj,
 • Gazirana voda i
 • Tečnost za punjenje elektronskih cigareta.

Bliža primjena Zakona o akcizama detaljnije je opisana kroz sljedeća podzakonska akta:

 • Uredbom o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta i
 • Uredbom o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića akciznim markicama.
 • Pravilnikom o primjeni Zakona o akcizama,
 • Pravilnikom o bližem postupku izvoza duvanskih proizvoda,
 • Pravilnikom o bližim uslovima i načinu povraćaja plaćene akcize na gasna ulja koja se upotrebljavaju kao pogonsko gorivo za pogon registrovanih ribarskih brodova,
 • Pravilnikom o načinu i uslovima povraćaja akcize na mineralna ulja,
 • Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja akcize i poreza na dodatu vrijednost za diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije,
 • Pravilnikom o postupku bojenja i označavanja mineralnih ulja koja se koriste kao gorivo za grijanje,
 • Pravilnikom o utvrđivanju iznosa prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta,
 • Pravilnikom o bližem načinu funkcionisanja informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka i postupku elektronske razmjene podataka o akcizama
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?