Слободан приступ информацијама

Право на слободан приступ информацијама је срж сваке демократије, јер да би грађани учествовали у доношењу одлука и креирању јавних политика, неопходно је да располажу информацијама од јавног значаја.

Државни буџет и јавни дуг

Овдје можете пронаћи потребне информације о буџету Црне Горе, његовом извршењу, стању и структури јавног дуга Црне Горе.

Сарадња са невладиним сектором

Овдје можете пронаћи информације о сарадњи са невладиним сектором, као и јавне позиве за укључивање представника невладиног сектора у процесе креирања политика и процедура, из надлежности Министарства финансија и социјалног старања.

Порези и царине

Пореска администрација, пореске обавезе - пријава и плаћање пореза

ЕУ фондови

Овдје можете пронаћи информације везане за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи, ИПА и ИПАРД фондове.

Имовинска права

Закон о државној имовини уређује питања коришћења, управљања и располагања стварима и другим добрима која припадају држави Црној Гори или локалној самоуправи.

Стручни испити и лиценцирање

Овдје можете пронаћи информације о стручним испитима и лиценцирању из домена социјалне и дјечје заштите, пореза и царина, ревизије, јавних набавки.

Шта ради Министарство финансија

Министарство финансија надлежно је, између осталог, за припремање предлога текуће економске политике Црне Горе и праћење њеног остваривања, као и припремање, планирање, израду и извршење буџета Црне Горе. Такође, Министарство је надлежно за извршавање плаћања по захтјеву потрошачких јединица, вођење главне књиге трезора, управљање рачуноводственим системом државних примитака и финансијску контролу путем коришћења рачуноводственог система. Министарство врши надзор над радом Управе прихода и царина и Управе за катастар и државну имовину, али и предлаже Влади прописе из ове двије области.

Пратите нас

Вијести из министарства

06.08.2022.
Јучерашње такозвано ‘откриће’ јавних података и то из јавних закључака Владе, од стране једне НВО, о томе како је плаћена, давно доспјела рата...

Руководећи тим

Контакт

Министарство финансија

Станка Драгојевића бр. 2, 81000 Подгорица, Црна Гора

др Агрон Ибрахими

Државни секретар

Питајте Министарство финансија

Тел:+382 20 242 835
Е-маил: мф@миф.гов.ме
Адреса: Станка Драгојевића 2, 81000 Подгорица