Слободан приступ информацијама

Право на слободан приступ информацијама је срж сваке демократије, јер да би грађани учествовали у доношењу одлука и креирању јавних политика, неопходно је да располажу информацијама од јавног значаја.

Државни буџет и јавни дуг

Државни буџет је једногодишњи документ који припрема Министарство финансија и социјалног старања, у сарадњи са потрошачким јединицама, а усваја Скупштина Црне Горе. Овдје можете пронаћи потребне информације о буџету Црне Горе, његовом извршењу, стању и структури јавног дуга Црне Горе.

Сарадња са невладиним сектором

Овдје можете пронаћи информације о сарадњи са невладиним сектором, као и јавне позиве за укључивање представника невладиног сектора у процесе креирања политика и процедура, из надлежности Министарства финансија и социјалног старања.

Социјална и дјечја заштита

Овдје можете пронаћи информације из домена социјалне и дјечје заштите, а нарочито о социјалним давањима, установама социјалне и дјечје заштите, регионалном стамбеном програму, Заводу за социјалну и дјечју заштиту.

Порези и царине

Пореска администрација, пореске обавезе - пријава и плаћање пореза

ЕУ фондови

Овдје можете пронаћи информације везане за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи, ИПА и ИПАРД фондове.

Имовинска права

Закон о државној имовини уређује питања коришћења, управљања и располагања стварима и другим добрима која припадају држави Црној Гори или локалној самоуправи.

Стручни испити и лиценцирање

Овдје можете пронаћи информације о стручним испитима и лиценцирању из домена социјалне и дјечје заштите, пореза и царина, ревизије, јавних набавки.

Ваучер за куповину

Ваучер за куповину је пројекат Министарства финансија и социјалног старања. Намијењен је грађанима у стању социјалне потребе који ће у вриједности од 30, 50 и 100 еура моћи да купе у маркету који изаберу, робу у тој вриједности.

Шта ради Министарство финансија и социјалног старања

Министарство финансија и социјалног старања надлежно је, између осталог, за припремање предлога текуће економске политике Црне Горе и праћење њеног остваривања, припремање, планирање, израду и извршење буџета Црне Горе, али и припрему прописа из области социјалне и дјечје заштите и пензијског и инвалидског осигурања.

Пратите нас

Вијести из министарства

Руководећи тим

Јанко Одовић

Јанко Одовић

државни секретар

Министарство финансија и социјалног старања

Мајда Терзић

в.д. секретарке

Министарство финансија и социјалног старања

Марија Стајовић

в.д. Генералне директорице

Директорат за социјално старање и дјечју заштиту

Контакт

Министарство финансија и социјалног старања

Станка Драгојевића бр. 2, 81000 Подгорица, Црна Гора

Бранко Крвавац

Државни секретар

Питајте Министарство финансија и социјалног старања

Тел:+382 20 242 835
Е-маил: мф@миф.гов.ме
Адреса: Станка Драгојевића 2, 81000 Подгорица