ЕУ фондови

Финансирање и уговарање средстава из ЕУ помоћи

Вијести из министарства

Шта ради Министарство финансија

Министарство финансија надлежно је, између осталог, за припремање предлога текуће економске политике Црне Горе и праћење њеног остваривања, као и припремање, планирање, израду и извршење буџета Црне Горе. Такође, Министарство је надлежно за извршавање плаћања по захтјеву потрошачких јединица, вођење главне књиге трезора, управљање рачуноводственим системом државних примитака и финансијску контролу путем коришћења рачуноводственог система.

Пратите нас

Руководећи тим

мр Јелена Јоветић

в.д. генералне директорице

Директорат за управљање јавним инвестицијама и политику јавних набавки

Минас Трубљанин

Генерални директор

Директорат за централну хармонизацију и развој унутрашњих контрола

Данко Драговић

в.д. генералног директора

Директорат за игре на срећу, координацију и извјештавање о неформалној економији и државну помоћ

Ања Амиџић

в.д. генералне директорице

Директорат за управљање структурама претприступне подршке ЕУ

мр Снежана Мугоша

в.д. генералне директорице

Директорат за систем финансирања локалне самоуправе и политику зарада

Радмила Ивановић

в.д. генералне директорице

Директорат за буџетску инспекцију, сузбијање неправилности и превара

Александра Поповић

в.д. генералне директорице

Директорат за финансијски систем и координацију политика

Милош Мишковић

в.д. генералног директора

Директорат за макроекономске и фискалне анализе и пројекције

Сања Бечановић

в.д. генералне директорице

Директорат за финансирање, уговарање и спровођење средстава ЕУ подршке

Контакт

Министарство финансија

Станка Драгојевића бр. 2, 81000 Подгорица, Црна Гора

Новица Вуковић

Министар финансија

Телефон:+38220242835

Питајте Министарство финансија

Тел:+382 20 242 835
Е-маил: мф@миф.гов.ме
Адреса: Станка Драгојевића 2, 81000 Подгорица