ЕУ фондови

Финансирање и уговарање средстава из ЕУ помоћи

Вијести из министарства

Шта ради Министарство финансија

Министарство финансија надлежно је, између осталог, за припремање предлога текуће економске политике Црне Горе и праћење њеног остваривања, као и припремање, планирање, израду и извршење буџета Црне Горе. Такође, Министарство је надлежно за извршавање плаћања по захтјеву потрошачких јединица, вођење главне књиге трезора, управљање рачуноводственим системом државних примитака и финансијску контролу путем коришћења рачуноводственог система. Министарство врши надзор над радом Управе прихода и царина и Управе за катастар и државну имовину, али и предлаже Влади прописе из ове двије области.

Пратите нас

Руководећи тим

Минас Трубљанин

Генерални директор

Директорат за централну хармонизацију и развој унутрашњих контрола

Јелена Давидовић

Генерална директорица

Директорат за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи

Ања Амиџић

Генерална директорица

Директорат за управљачку структуру

Контакт

Министарство финансија

Станка Драгојевића бр. 2, 81000 Подгорица, Црна Гора

Новица Вуковић

Министар финансија

Телефон:+38220242835

Питајте Министарство финансија

Тел:+382 20 242 835
Е-маил: мф@миф.гов.ме
Адреса: Станка Драгојевића 2, 81000 Подгорица