pjn

Politika javnih nabavki

Politika javnih nabavki u Crnoj Gori posljednjih godina prolazi kroz značajne reforme u svim aspektima. Značajni iskoraci postignuti su u dijelu usklađivanja

CeJN

Elektronski sistem koji omogućava potpuno sprovođenje postupka javne nabavke u elektronskoj formi kao i dostavljanje ponuda elektronskim putem

Propisi

Propisima se uređuju pravila postupaka javnih nabavki radi zaključivanja ugovora o javnoj nabavci i druga pitanja od značaja za javne nabavke.

Stručni ispit i obuke

Program obuke za polaganje stručnog ispita ima za cilj stručno osposobljavanje u ovoj oblasti, profesionalizaciju zaposlenih i unapređenje kapaciteta i znanja.

Publikacije

Publikacije i tehnička literatura imaju za cilj olakšavanje primjene propisa u ovoj oblasti učesnicima u postupcima javnih nabavki.

Izvještaji

Izvještaji o radu Direktorata za upravljanje javnim investicijama i politiku javnih nabavki

Javne investicije

Regulatorni i institucionalni okviri za upravljanje javnim investicijama i planiranje Kapitalnog budžeta Crne Gore.

Aktuelnosti

Obavještenja

08.07.2024.
S obzirom na činjenicu da je u velikom broju slučajeva razlog za neispravnost podnešenih ponuda sačinjavanje Izjave privrednog subjekta, Ministarsvo finansija
17.06.2024.
Dana 14. juna tekuće godine Direktorat za upravljanje javnim investicijama i politiku javnih nabavki je obaviješten od strane Agencije za elektronske
10.06.2024.
Poštovani,U skladu sa članom 13 stav 4 Zakona o javnim nabavkama („Sl. List CG“, br. 74/19,3/23 i 11/23)
05.06.2024.
Ministarstvo finansija je donijelo Pravilnik o izmjeni pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (“Službeni list Crne Gore”, br. 49/2024
28.05.2024.
Povodom učestalih dilema u odnosu na obavezu ugovaranja usluge organizovanja đačkih ekskurzija, usluga iz programa „Škola u prirodi“ i eventualno izuzeće
mr jelena jovetić

mr Jelena Jovetić

Jelena Jovetić je rođena 17. juna 1985. godine u Bijelom Polju, gdje je i završila osnovnu školu kao nosilac diplome Luča, i gimnaziju “Miloje Dobrašinović”.
Detaljnije