Slobodan pristup informacijama

Pravo na slobodan pristup informacijama je srž svake demokratije, jer da bi građani učestvovali u donošenju odluka i kreiranju javnih politika, neophodno je da raspolažu informacijama od javnog značaja.

Državni budžet i javni dug

Ovdje možete pronaći potrebne informacije o budžetu Crne Gore, njegovom izvršenju, stanju i strukturi javnog duga Crne Gore.

Saradnja sa nevladinim sektorom

Ovdje možete pronaći informacije o saradnji sa nevladinim sektorom, kao i javne pozive za uključivanje predstavnika nevladinog sektora u procese kreiranja politika i procedura, iz nadležnosti Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Porezi i carine

Poreska administracija, poreske obaveze - prijava i plaćanje poreza

EU fondovi

Ovdje možete pronaći informacije vezane za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, IPA i IPARD fondove.

Imovinska prava

Zakon o državnoj imovini uređuje pitanja korišćenja, upravljanja i raspolaganja stvarima i drugim dobrima koja pripadaju državi Crnoj Gori ili lokalnoj samoupravi.

Stručni ispiti i licenciranje

Ovdje možete pronaći informacije o stručnim ispitima i licenciranju iz domena socijalne i dječje zaštite, poreza i carina, revizije, javnih nabavki.

Šta radi Ministarstvo finansija

Ministarstvo finansija nadležno je, između ostalog, za pripremanje predloga tekuće ekonomske politike Crne Gore i praćenje njenog ostvarivanja, kao i pripremanje, planiranje, izradu i izvršenje budžeta Crne Gore. Takođe, Ministarstvo je nadležno za izvršavanje plaćanja po zahtjevu potrošačkih jedinica, vođenje glavne knjige trezora, upravljanje računovodstvenim sistemom državnih primitaka i finansijsku kontrolu putem korišćenja računovodstvenog sistema. Ministarstvo vrši nadzor nad radom Uprave prihoda i carina i Uprave za katastar i državnu imovinu, ali i predlaže Vladi propise iz ove dvije oblasti.

Vijesti iz ministarstva

24.11.2022.
Ministar finansija, mr Aleksandar Damjanović učestvuje na samitu “Gledajući dalje od krize – budućnost zapadnog Balkana – inicijativa balkanskih dijaloga”.

Rukovodeći tim

Kontakt

Ministarstvo finansija

Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora

dr Agron Ibrahimi

Državni sekretar

Pitajte Ministarstvo finansija

Tel:+382 20 242 835
E-mail: mf@mif.gov.me
Adresa: Stanka Dragojevića 2, 81000 Podgorica