Javna rasprava o tekstu Nacrta zakona o budžetskoj inspekciji

Objavljeno: 01.03.2024. 14:02 Autor: Ministarstvo finansija

Javna rasprava o tekstu Nacrta zakona o budžetskoj inspekciji trajaće 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva finansija i portalu e-uprave.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na tekst Nacrta zakona o budžetskoj inspekciji dostavljaju u pisanom obliku Ministarstvu finansija, na adresu: ul.Stanka Dragojevića 2, 81000 Podgorica, (sa naznakom  „Primjedbe, predlozi i sugestije na Nacrt zakona o budžetskoj inspekciji“) - putem pošte ili direktno na arhivu Ministarstva i na e-mail adresu: radmila.ivanovic@mif.gov.me na Obrascu broj 4 „Primjedbe, predlozi i sugestije” koji je sastavni dio Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl.list CG” br. 41/18).

Ministarstvo finansija će održati okrugli sto o tekstu Nacrta zakona o budžetskoj inspekciji, o čijem će datumu i mjestu održavanja zainteresovani subjekti biti obaviješteni putem internet stranice Ministarstva finansija, https://www.gov.me/mif.

Službenik zadužen za davanje informacija o postupku javne rasprave je Radmila Ivanović kontakt:radmila.ivanovic@mif.gov.me

Organizaciona jedinica koja je zadužena za pripremu dokumenta: Direktorat za budžetsku inspekciju, suzbijanje nepravilnosti i prevara.

Nakon završene javne rasprave Ministarstvo finansija će razmotriti sve pristigle primjedbe, predloge i sugestije i nakon toga sačiniti i objaviti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi na internet stranici Ministarstva, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?