Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza sa obrazloženjem - javna rasprava

Objavljeno: 17.06.2022. 12:45 Autor: Ministarstvo finansija

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

 

Vrijeme trajanja javne rasprave:

Od 17. juna 2022. godine do 11. jula 2022. godine

Način sprovođenja javne rasprave:

Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza će sprovesti Ministarstvo finansija: dostavljanjem predloga, sugestija i komentara na nacrt zakona i organizovanjem okruglog stola. Okrugli sto biće organizovan u ponedeljak 11. jula 2022. godine, sa početkom u 9 časova u sali broj 119 Ministarstva finansija, ul. Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica.

Adresa i način dostavljanja primjedbi, predloga i sugestija:

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstva finansija, ul. Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica, u pisanom obliku, putem pošte ili lično ili u elektronskom obliku na e-mail adrese biljana.peranovic@mif.gov.me; milos.radulovic@mif.gov.me; na Obrascu broj 4: „Primjedbe, predlozi i sugestije”, koji je sastavni dio Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Službenici u Ministarstvu finansija zaduženi za davanje informacija o postupku javne rasprave (sa njihovim kontakt podacima):

Miloš Radulović, milos.radulovic@mif.gov.me; 020-225-013

Naziv organizacione jedinice Ministarstva finansija koja je odgovorna za pripremu nacrta zakona, odnosno strategije:

Direktorat za poreski i carinski sistem - Direkcija za poreski sistem i poresku politiku.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?