Нацрт закона о измјенама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза са образложењем - јавна расправа

Објављено: 17.06.2022. 12:45 Аутор: Министарство финансија

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

 

Вријеме трајања јавне расправе:

Од 17. јуна 2022. године до 11. јула 2022. године

Начин спровођења јавне расправе:

Јавну расправу о Нацрту закона о измјенама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза ће спровести Министарство финансија: достављањем предлога, сугестија и коментара на нацрт закона и организовањем округлог стола. Округли сто биће организован у понедељак 11. јула 2022. године, са почетком у 9 часова у сали број 119 Министарства финансија, ул. Станка Драгојевића бр. 2, 81000 Подгорица.

Адреса и начин достављања примједби, предлога и сугестија:

Примједбе, предлози и сугестије достављају се Министарства финансија, ул. Станка Драгојевића бр. 2, 81000 Подгорица, у писаном облику, путем поште или лично или у електронском облику на е-маил адресе биљана.перановиц@миф.гов.ме; милос.радуловиц@миф.гов.ме; на Обрасцу број 4: „Примједбе, предлози и сугестије”, који је саставни дио Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија.

Службеници у Министарству финансија задужени за давање информација о поступку јавне расправе (са њиховим контакт подацима):

Милош Радуловић, милос.радуловиц@миф.гов.ме; 020-225-013

Назив организационе јединице Министарства финансија која је одговорна за припрему нацрта закона, односно стратегије:

Директорат за порески и царински систем - Дирекција за порески систем и пореску политику.

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?