Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo pravde Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM SAVJETU I SUDIJAMA

Vijesti/Najave
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Izvještaj o javnoj raspravi na Nacrt IiD DUP-a Topolica III-Opština Bar i Mišljenje Savjeta na Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu IiD DUP-a

Izvještaj o javnoj raspravi na Nacrt Izmjena i dopuna detaljnog urbanističkog plana "Topolica III" Opština Bar iMišljenje Savjeta na Izvještaj o javnoj...

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde Javni poziv - Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i

Javni poziv
Ministarstvo pravde Javna rasprava o tekstu Nacta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom savjetu i sudijama

MINISTARSTVO PRAVDEObjavljuje pozivza javnu raspravu o tekstuNACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM SAVJETU I SUDIJAMAGrađanima, naučnoj i stru

Javni poziv
Ministarstvo finansija Javna rasprava o Nacrtu zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Javna rasprava o Nacrtu zakona o alternativnim investicionim fondovima

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Javna rasprava o Nacrtu zakona o penzionim fondovima

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/CU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA 2022-2026 I AKCIONOG PLANA ZA IMPLEMNETACIJU STRATE

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/CU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA 2022-2026 I AKCION

Vijesti/Najave
Ministarstvo kapitalnih investicija Poziv na javnu raspravu

Predlog Dopune plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2022. godinu

Javni poziv
1 2 3 4 5 6 7