Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Javna rasprava o Nacrtu zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2021. godini

Na osnovu člana 25 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Službeni list CG", br. 18/12 i 47/19),MINISTARSTVO FINANSIJA I SOCIJALNOG STA

Vijesti/Najave
Ministarstvo kapitalnih investicija Javna rasprava

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije

Vijesti/Najave
Milena Lipovina-Božović
Javna rasprava, Zakon o stečaju
Ministarstvo ekonomskog razvoja ODRŽAN OKRUGLI STO O NACRTU ZAKONA O STEČAJU

Danas je održan drugi Okrugli sto o Nacrtu Zakona o stečaju

Vijesti/Najave
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o planiranja prostora i izgradnji objekata

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o planiranja prostora i izgradnji objekata

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE NVO - NACRTA ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i s

Javni poziv
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava JAVNI POZIV - NACRT ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i

Javni poziv
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Spisak NVO koje nisu dostavile uredne i potpune predloge-Zaštita prava Roma/kinja

Spisak nevladinih organizacija koje nisu dostavile uredne i potpune predloge predstavnika/ predstavnica nevladinih organizacija u 2021.godini u oblasti zastit

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Spisak NVO koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge-Zaštita lica sa invaliditetom

Spisak Nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpune predloge za predlaganje predstavnika/ca nevladinih organizacija koji/e su predloženi/e z

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Lista predstavnika/ca NVO koji/e su predlozeni/e za člana/icu Komisije-Zaštita prava Roma

Lista predstavnika/ ca nevladinih organizacija koji/e su predlozeni/e za clana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organ

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Spisak NVO koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge za predlaganje predst. Komisije

Spisak Nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpune predloge za predlaganje predstavnika/ca nevladinih organizacija koji/e su predloženi/e z

Vijesti/Najave
1 2 3 4 5