Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo ekonomskog razvoja Izvještaj sa javne rasprave na temu Nacrta zakona o Kreditno-garantnom fondu

Cilj Javne rasprave je bio upoznavanje javnosti sa tekstom Zakona, kao i dalje uključivanje predstavnika banaka, privatnog sektora, stručne i šire javnosti.

Vijesti/Najave
Ministarstvo ekonomskog razvoja Javna rasprava - Nacrt PLATFORME EKONOMSKOG OPORAVKA 2022 – 2026. godine

Javna rasprava će trajati 33 dana od dana objavljivanja javnog poziva, odnosno do 31.01.2022. godine.

Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija Poziv na javnu raspravu

Plan davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2022. godinu

Javni poziv
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javna rasprava o dokumentima početna procjena stanja morske sredine i karakteristike dobrog stanja morske sredine i ciljevi zaštite morske sredine

Javna rasprava o dokumentima početna procjena stanja morske sredine i karakteristike dobrog stanja morske sredine i ciljevi zaštite morske sredine

Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija Poziv na javnu raspravu o nacrtima koncesionih akata

MKI upućuje javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama ... da se uključe u javnu raspravu

Javni poziv
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o biocidnim proizvodima

Javna rasprava o izmjenama i dopunama zakona o biocidnim proizvodima

Vijesti/Najave
Javna rasprava Pametna specijalizacija
Ministarstvo ekonomskog razvoja Održana tribina povodom Nacrta Operativnog programa za S3 2021-2024

Danas je održana tribina tokom procesa javne rasprave o Nacrtu Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije S3 2021-2024

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Javna rasprava - Nacrt Strategije za zaštitu lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022-2027

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava poziva sve zainteresovane subjekte da se uključe u proces Javne rasprave na tekst Nacrta Strategije za zaštit

Javni poziv
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMA EKONOMSKIH REFORMI CG 2022-2024: Rasprava će trajati do 23. decembra 2021. godine

Crna Gora kao država kandidat za prijem u EU, u pretpristupnom periodu izrađuje Program ekonomskih reformi (PER). Program sadrži makrofiskalni okvir i poglavl

Vijesti/Najave
Ministarstvo ekonomskog razvoja Javni poziv -NACRT Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije 2021-2024 s Akcionim planom za 2021-2022

Javna rasprava će trajati 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Javni poziv
1 2 3 4 5 6 7