Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija Poziv na javnu raspravu

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2021. godinu

Javni poziv
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Izvještaj o sprovedenim javnim konsultacijama zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o socijalnom stanovanju

Izvještaj o sprovedenim javnim konsultacijama povodom izrade Nacrta zakona o socijalnom stanovanju

Vijesti/Najave
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Izvještaj Javne konsultacije - Stambena politika i PSS

Izvještaj Javne konsultacije Stambena politika i PSS

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava IZVJEŠTAJ - Strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025. godine sa Akcionim planom

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI o Nacrtu nacionalne Strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025. godine sa Akcionim planom 2021-2022. godine

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strate

Vijesti/Najave
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni poziv za sprovođenje javne rasprave

Javni poziv za sprovođenje javne rasprave za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici

Javni poziv
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o tekstu Nacrta strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period 2021-2029. sa akcionim planom za period 2021-2022.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o tekstu Nacrta strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period 2021-2029. godina sa akcionim planom

Generički članak
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu strategije za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025. godine

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i

Vijesti/Najave
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu odluke o proglašavanju zaštićenog područja Park prirode “Katič”

Javna rasprava o Nacrtu odluke o proglašavanju zaštićenog područja Park prirode “Katič”

Javni poziv
Ministarstvo ekonomskog razvoja JAVNA RASPRAVA O TEKSTU NACRTA PROGRAMA RAZVOJA ZDRAVSTVENOG TURIZMA CRNE GORE 2021-2023.GODINE, S AKCIONIM PLANOM DO 2023.GODINE

Vrijeme trajanja javne rasprave: od 10. maja 2021. do 30. maja 2021. godine

Vijesti/Najave
1 2 3