Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni poziv

Javni poziv za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike

Vijesti/Najave
Javni poziv imenovanje predstavnika NVO za - Strategiju razvoja šuma i šumarstva
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Javni poziv nevladnim organizacijama za predlaganje predstavika/ce za član/icu radne grupe za izradu strategije razvojašumarstva, 2022 – 2026 godina, sa akcionim planom za 2022. i 2023. god

U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Javni poziv
Ministarstvo ekonomskog razvoja Obavještenje povodom Javnog poziva za predstavnika NVO - Zakona o nacionalnom brendu

OBAVJEŠTENJE POVODOM JAVNOG POZIVA ZA NVO - ZAKON O NACIONALNOM BRENDU

Vijesti/Najave
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javni poziv za vršioca dužnosti generalnog/e direktora/ice

Javni poziv za vršioca dužnosti generalnog/e direktora/ice

Javni poziv
Ministarstvo ekonomskog razvoja Obavještenje povodom Javnog poziva za predstavnika/cu NVO - Uredba o JKT za usluge

Ministarstvo ekonomskog razvoja je 20. maja 2021. godine objavilo Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu

Vijesti/Najave
Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija Poziv na javnu raspravu

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2021. godinu

Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija
Ministarstvo kapitalnih investicija Lista predstavnika/predstavnica NVO za člana/članicu Radne grupe
Vijesti/Najave
JAVNI POZIV- zaštita i zdravlje na radu
Ministarstvo ekonomskog razvoja JAVNI POZIV za predlaganje dva predstavnika NVO za članove/ice radne grupe za izradu Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u CG 2022–2027. godine

Nevladine organizacije u Radnoj grupi imaju dva/ije predstavnika/ce

Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni oglas

Zainteresovanim pravnim licima za usluge obavljanja poslova pregleda, ispitivanja, demontažu, popravku i ugradnju tahografa i ispitivanje ograničavača brzine

Javni poziv
Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni poziv

Za dostavljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne pomoći prevoznicima koji obavljaju javni prevoz putnika u drumskom saobraćaju

Javni poziv
1 2 3 4 5 6 7 8 9