Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo pravde Javni poziv za postavljenje tumača

Na osnovu člana 7 Zakona o tumačima („Službeni list CG“, broj 52/16), Ministarstvo pravde objavljuje JAVNI POZIVza postavljenje za tumača za albanski, araps

Javni poziv
Ministarstvo pravde Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM SAVJETU I SUDIJAMA

Vijesti/Najave
IPA projekat 3C: Javni poziv za učešće u radionicama  (Regija Pulja, Italija)
Ministarstvo kulture i medija IPA projekat 3C: Javni poziv za učešće u radionicama (Regija Pulja, Italija)

Ministarstvo kulture i medija, kao glavni partner u realizaciji IPA projekta “3C - Prekogranična razmjena sa ciljem razvoja kulture i kreativnih industrija“,

Javni poziv
MKI CLANAK
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni pozivpravnim licima za uslugu obavljanja dijela poslova u postupku homologacije

Shodno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori

Javni poziv
Ministarstvo kulture i medija Javni poziv - sektorska analiza

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Javni poziv
Ministarstvo sporta i mladih Javni poziv za angažovanje lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova

Javni poziv za angažovanje lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskih servisa u opštinama

Javni poziv
EaSI
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Poziv na dostavljanje prijedloga za Nacionalnu kontaktnu tačku u okviru programa Zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) Europskog socijalnog fonda Plus (ESF+)

Program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) je finansijski instrument na nivou EU za promovisanje visokog nivoa kvalitetnog

Javni poziv
MKI CLANAK
Ministarstvo kapitalnih investicija POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU KONCESIONIH AKATA

Ministarstvo kapitalnih investicija, u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama („Sl.list CG“ br. 8/09 i 73/19), daje na javnu raspravu sljedeće nacrte

Javni poziv
Ministarstvo pravde Javna poziv - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i

Javni poziv
Ministarstvo finansija Javni poziv za pohađanje obuke i polaganje ispita za sticanje sertifikata računovođe u javnom sektoru

Ministarstvo finansija objavljuje javni poziv za pohađanje Programa obuke i polaganje ispita za sticanje sertifikata računovođe u javnom sektoru, koji ima za

Vijesti/Najave
1 2 3 4 5 6 7