Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava JAVNI POZIV ZA PONOVNO POSTAVLJENJE TUMAČA POSTAVLJENIH RJEŠENJEM MINISTRA PRAVDE U 2017. GODINI

Na osnovu člana 7 Zakona o tumačima („Službeni list CG“, broj 25/16), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljujeJAVNI POZIVZA PONOVNO POSTAVL

Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni oglasi za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji

Ugovor o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Ober“, Opština Bijelo Polje

Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje konsultantskih usluga

Konsultantske usluge za reviziju projekata, koji će biti izrađeni u okviru projekta – “Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama”

Javni poziv
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI DANILOVGRAD

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“,

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI U GLAVNOM GRADU PODGORICI

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“,

Vijesti/Najave
Ministarstvo kapitalnih investicija Poziv na javnu raspravu

Plan davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2022. godinu

Javni poziv
MKI CLANAK
Ministarstvo kapitalnih investicija Obavještenje za prevoznike koji obavljaju javni linijski prevoz putnika u međugradskom drumskom saobraćaju

Međugradski drumski saobraćaj

Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija Poziv na javnu raspravu o nacrtima koncesionih akata

MKI upućuje javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama ... da se uključe u javnu raspravu

Javni poziv
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Javni poziv za predlaganje 5 (pet) predstavnika NVO za radnu grupu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane i list nepokretnosti broj 608, KO Bandići, opština Danilovgrad

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“,

Vijesti/Najave
1 2 3 4 5 6 7