Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o predlogu Programa za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori sa Akcionim planom za period od 2024 - 2026. godine

Objavljeno: 16.10.2023. 12:30 Autor: Ministarstvo finansija


Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 041/18), Ministarstvo finansija upućuje 

 

 

JAVNI POZIV za učešće u javnoj raspravi o

PREDLOGU PROGRAMA ZA SUZBIJANJE NEFORMALNE EKONOMIJE U CRNOJ GORI SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD OD 2024 - 2026.GODINE


Ovim pozivom pozivaju se građani, naučna i stručna javnost, naučno-istraživačke ustanove i ustanove visokog obrazovanja, organi državne uprave, lokalne zajednice, privredni subjekti, privredna udruženja, nevladine organizacije, udruženja građana i svi zainteresovani subjekti, za učešće u javnoj raspravi o Predlogu programa za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori sa Akcionim planom za period od 2024-2026.godine, u periodu od 17. oktobra do 6. novembra  2023. godine.

Programom i pratećim Akcionim planom će se definisati mjere za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori za period od 2024. do 2026. godine, a sve u cilju nastavka aktivnosti na planu suzbijanja neformalne ekonomije.

Predmetni program kao i Akcioni plan, pripremljeni su uz podršku kancelarije UNDP u Crnoj Gori kroz projekat „Jačanje transparentnog i odgovornog upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori”.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu finansija, ulica Stanka Dragojevića, br. 2, 81 000 Podgorica u pisanom obliku putem pošte, lično ili u elektronskom obliku na e-mail adrese jelena.mirkovic@mif.gov.me i mirela.sabotic@mif.gov.me na Obrascu broj 4: „Primjedbe, predlozi i sugestije“, koji je sastavni dio Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Okrugli sto organizovaće se u Podgorici, 26. oktobra 2023. godine, sa početkom u 10 časova, u hotelu Ramada, sala Lesendro.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Ministarstva finansija http://www.mif.gov.me/ i portalu e-Uprave.

Ministarstvo finansija će sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-Uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.                                                                       

                         

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?