Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu strategije za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025. godine

Objavljeno: 18.05.2021. 07:00 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj; 41/18), Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavljuje

Nacrt strategije za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025. godine 

i upućuje

JAVNI POZIV

Stručnoj javnosti, drugim zainteresovanim licima i građanima da uzmu učešće u javnoj raspravi i daju primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt strategije.

Javna rasprava počinje 18.05.2021. godine i trajaće ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­do 08.06.2021. godine (21 dan).

Ministarstvo finansija, shodno Programu rada Vlade za 2021. godinu, uz stručnu podršku međunarodnih partnera, radilo je na pripremi teksta Strategije za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025 godine. Strategijom se utvrđuju strateški cilj, operativni ciljevi, aktivnosti, nosioci aktivnosti i rokovi za realizaciju aktivnosti u ovim oblastima, koncipirani sa ciljem unapređenja politke u ovoj oblasti.

Nacrt strategije za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025. godine, sa Akcionim planom za period 2021-2022. godina, biće dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva finansija i socijalnog staranja https://mif.gov.me/ministarstvo  , kao i web stranici Direktorata za politiku javnih nabavki www.ujn.gov.me .

Primjedbe, predlozi i sugestije na Nacrt Strategije za unapređenje poilitike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025. godine moguće je dostaviti Ministarstvu finansija i socijalnog staranja – Direktoratu za politiku javnih nabavki u pisanoj formi (adresa: Jovana Tomaševića, broj 2, 81000 Podgorica) ili na e-mail: javne.nabavke@mif.gov.me tokom perioda trajanja javne rasprave. U slučaju potrebe za dodatnim konsultacijama kontakt osoba u Direktoratu za politiku javnih nabavki je Svetlana Tomović, samostalni savejtnik I (tel: 067 201 234).

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja - Direktorat za politiku javnih nabavki će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Istovremeno, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – Direktorat za politku javnih nabavki ovim putem zahvaljuje zainteresovanim stranama koje su doprinijele izradi Strategije dostavljanjem predloga i sugestija po osnovu poziva za javne konsultacije, koji je objavljen u novembru 2020. godine.

Okrugli sto u organizaciji Ministarstvo finansija i socijalnog staranja-Direktorat za politiku javnih nabavki, uz podršku Sekretarijata Savjeta za konkurentnost, na kojem će se razmatrati  Nacrt strategije za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025. godine, održaće se 26. 05. 2021. godine u hotelu „Hilton“, sala Kristal A i putem Zoom aplikacije, sa početkom u 11h.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?