Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Pregled izvršenih plaćanja iz državnog trezora u periodu 15.09 - 19.09.2021. godine

Pregled izvršenih plaćanja iz državnog trezora u periodu 15.09 - 19.09.2021. godine.U navedenom periodu nije bilo potrošnje sredstava iz Tekuće budžetske reze

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Počela isplata materijalnih davanja za avgust 2021. godine

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je obezbijedilo sredstva za isplatu materijalnih davanja i usluga iz socijalne, dječje i boračke i invalidske zaš

Vijesti/Najave
Krvavac sa Urbanom
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Državni sekretar Krvavac održao sastanak sa Nj.E. Karlom Urbanom, ambasadorom Češke u Crnoj Gori

Državni sekratar Ministarstva finansija i socijalnog staranja, g-din Branko Krvavac, sa saradnicima, primio je danas NJ. E. ambasadora Češke u Crnoj Gori, g-d

Vijesti/Najave
Konsultacije PER
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Konsultacije o izradi Programa ekonomskih reformi 2022 - 2024.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (MFSS) objavljuje javni poziv za konsultacije povodom izrade Programa ekonomskih reformi od 2022. do 2024. godine

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Izvještaj o državnom dugu na dan 30.06.2021. godine

Izvještaj o državnom dugu na dan 30.06.2021. godine

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Rješenje o utvrđivanju cijene usluge dnevni boravak za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju koju pruža JU Dječji dom "Mladost" Bijela

Rješenje o utvrđivanju cijene usluge dnevni boravak za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju koju pruža JU Dječji dom "Mladost" Bijela

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Rješenje o utvrđivanju cijene usluge pomoć u kući

Rješenje o utvrđivanju cijene usluge pomoć u kući

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Rješenje o utvrđivanju cijene usluge personalna asistencija

Rješenje o utvrđivanju cijene usluge personalna asistencija

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Presuda Osnovnog suda u Podgorici u predmetu po tužbi Asanović Nebojše

Presuda Osnovnog suda u Podgorici u predmetu po tužbi Asanović Nebojše

Vijesti/Najave
1 2 3 4 5 6 7