Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv za predlaganje jednog predstavnika/ce NVO za radnu grupu za izmjenu Pravilnika o standardima za akreditaciju obuke

Objavljeno: 11.04.2022. 11:15 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Javni poziv za predlaganje jednog predstavnika/ce nevladinih organizacija za radnu grupu za izmjenu Pravilnika o standardima za akreditaciju obuke, odnosno pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?