Javna rasprava o Nacrtu Zakona o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze

Objavljeno: 29.03.2024. 09:12 Autor: Ministarstvo finansija

Vrijeme trajanja javne rasprave:

Od 29. marta 2024. godine do 18. aprila 2024. godine.

Način sprovođenja javne rasprave:

Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze će sprovesti Ministarstvo finansija: dostavljanjem primjedbi, prijedloga, sugestija i komentara na Nacrt zakona u pisanom ili elektronskom obliku. 

Adresa i način dostavljanja primjedbi, prijedloga i sugestija:

Primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu finansija, ul. Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica, u pisanom obliku, putem pošte ili lično ili u elektronskom obliku putem e-mail adresa: biljana.peranovic@mif.gov.me; omer.cikotic@mif.gov.me; na Obrascu broj 4: "Primjedbe, predlozi i sugestije", koji je sastavni dio Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i sugestija.

Službenik u Ministarstvu finansija zadužen za davanje informacija o postupku javne rasprave (sa njihovim kontakt podacima):

Omer Cikotić, omer.cikotic@mif.gov.me  020/225-013

Naziv organizacioni jedinice Ministarstva finansija koja je odgovorna za pripremu nacrta zakona, odnosno strategije:

Direktorat za poreski i carinski sistem – Direkcija za poreski sistem i poresku politiku

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?