mr Jovana Nišavić

Državna sekretarka

Mr Jovana Nišavić je rođena 02.10.1985. godine u Bijelom Polju. Završila je osnovne i specijalističke studije na Pravnom fakultetu u Podgorici. Prosječna ocjena tokom specijalističkih studija iznosila je 9,80, dok je prosječna ocjena na četvorogodišnjim akademskim studijama iznosila 9,24. 

Na fakultetu za državne i evropske studije (magistarske državno pravne studije) odbranila je magistarsku tezu „Pravni položaj Upravne inspekcije u Crnoj Gori“, uz mentorstvo prof. dr Đorđija Blažića.

U periodu od 2009. do 2010. godine odradila je pripravnički staž u Upravi policije – Sektor za ljudske resurse i pravna pitanja.

Radni angažman je nastavila u pomenutoj Upravi u Odsjeku za upravljanje, planiranje i razvoj ljudskih resursa.

Od jula 2012. godine do maja 2014. godine radila je u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u Birou za kadrovske i pravne poslove.

Poslove upravne inspektorke obavljala je u periodu od maja 2014. godine do februara 2021. godine i to u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu javne uprave.

Od 04. februara 2021. godine do 04. februara 2022. bila je vršiteljka dužnosti direktorice Uprave za kadrove, dok je dužnost direktorice Uprave za kadrove obavljala u periodu od 05. februara 2022. godine do 01. avgusta 2022. godine.

Nakon toga, do 01. marta 2023. godine radila je kao upravna inspektorka I u Ministarstvu javne uprave.

Od septembra 2015. godine je saradnica na predmetu Službeničko pravo na Fakultetu za državne i evropske studije.

Dobitnica je Nagrade za najveći doprinos reformi javne uprave u 2018. godini.

Tokom 2013. i 2014. godine bila je sekretar Komisije za polaganje stručnog ispita za vršenje poslova zaštite Ministarstva unutrašnjih poslova.

Bila je ispitivač (od 2020. godine do februara 2022. godine) u Komisiji za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima sa srednjom školskom spremom, na predmetu osnovi upravnog postupka i kancelarijskog poslovanja. Takođe, od februara 2022. godine i ispitivač u Komisiji za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima sa visokom školskom spremom na predmetu službenički sistem i radni odnosi.

Od septembra 2023. godine je predsjednica Centralne stambene drugostepene komisije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Govori engleski i italijanski jezik.

Kontakt

mr Jovana Nišavić

Državna sekretarka
Adresa:
Stanka Dragojevića 2