Budget execution

Predlog zakona o Budžetu za 2022. godinu - prezentacija

Predlog zakona o Budžetu za 2022. godinu - prezentacija
Detaljnije
Budget execution

Zakon o Budžetu Crne Gore za 2021. godinu

Zakon o Budžetu Crne Gore za 2021. godinu
Detaljnije

Izvršenje budžeta (GDDS)

Analiza konsolidovane javne potrošnje

Vijesti