Budget execution

Zakon o Budžetu Crne Gore za 2022. godinu

Zakon o Budžetu Crne Gore za 2022. godinu
Detaljnije

Izvršenje budžeta (GDDS)

Analiza konsolidovane javne potrošnje

Vijesti