Izvještaj o preliminarnim nivoima budžetskog gotovinskog deficita, javnog duga i neto zaduženja za 2023. godinu

Objavljeno: 31.03.2024. 11:31 Autor: Ministarstvo finansija

U prilogu možete preuzeti Izvještaj o preliminarnim nivoima budžetskog gotovinskog deficita, javnog duga i neto zaduženja za 2023. godinu.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?