Odluka o izmjeni Odluke o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini za jun 2021. godine

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?