mr Jovana Bojić

Šefica kabineta ministra finansija

Mr Jovana Bojić je rođena 10. jula 1993. godine u Podgorici. Na Fakultetu za državne i evropske studije (specijalističke državno pravne studije) diplomirala je sa prosječnom ocjenom 10. Na istom fakultetu u okviru postdiplomskih studija (magistarske državno pravne studije) odbranila je magistarsku tezu „Upravno sudovanje u Crnoj Gori – problemi i perspektive“. Prosječna ocjena tokom magistarskih studija iznosila je 10.

Dobitnica je velikog broja nagrada, stipendija, pohvala i priznanja, među kojima se posebno izdvaja studentska nagrada Glavnog grada iz 2016. godine „19. decembar“.

Uspješno je završila preko dvadesetak kurseva, obuka i treninga u zemlji i u inostranstvu.

Takođe, završila je 2014. godine „Školu retorike“  i „Školu liderstva“  u organizaciji Fakulteta za državne i evropske studije. 2019. godine završava „Školu EU pregovora“ u organizaciji Centra za građansko obrazovanje. 2021. godine Ljetnju školu za mlade diplomate „Gavro Vuković“. Iste godine i „Školu građanskog aktivizma“ u organizaciji CGO, dok je 2022. godine završila Školu za žene lidere Jugoistočne Evrope u organizaciji Bečke diplomatske akademije.

Od 2017. godine je radno angažovana u Ministarstvu finansija kao samostalna savjetnica za imovinsko-pravne poslove i u jednom periodu kao samostalna savjetnica za međunarodnu saradnju i evropske integracije.

Bila je član više Radnih grupa kao što su: Radna grupa za izmjenu Zakona o državnoj imovini, Radna grupa za pregovaračko poglavlje 25 – Nauka i istraživanje, Radna grupa za pregovaračko poglavlje 19 – Socijalna inkluzija itd.

Govori engleski jezik.

Kontakt

mr Jovana Bojić

Šefica kabineta ministra finansija
Adresa:
Stanka Dragojevića 2
Telefon:
+38220242835