Porez na kafu

Porez na kafu u Crnoj Gori propisan je Zakonom o porezu na kafu, a predmet oporezivanja je kafa koja se uvozi ili proizvodi na terotiriji Crne Gore. Primjena Zakona o porezu na kafu bliže je propisana Pravilnikom o obliku i sadržini prijava, izjave i izvještaja koji se podnose u postupku oporezivanja kafe i vrsti i visini instrumenata obezbjeđenja.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?