Porez na ugljovodonike

Porez na ugljovodonike u Crnoj Gori je propisan Zakonom o porezu na ugljovodonike i plaća se po stopi od 54% od poreske osnovice.Poreski obveznik poreza na ugljovodonike je privredno društvo ili dio stranog društva koje obavlja upstream operacije, na osnovu ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika, kao i drugo lice koje obavlja upstream operacije u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?