Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Porez na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica

Porez na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica propisan je Zakonom o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila,plovnih objekata, vazduhoplova i letilica, a visina poreza je različita u zavisnosti od kategorije vozila.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?