Fiskalizacija

Zakonom o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga uređuje se postupak fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja u prometu proizvoda i usluga, sadržaj fiskalnog računa, obveznici fiskalizacije kao i druga pitanja od značaja za fiskalizaciju.

Bliža primjena Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga detaljnije je propisana kroz sljedeća podzakonska akta:

  • Uredba o bližem postupku očitavanja fiskalne memorije poreske registar kase,
  • Pravilnik o sadržaju i načinu ovjere knjige računa, načinu dostavljanja računa bez jedinstvenog identifikacionog koda računa i načinu provjere računa za koji je izvršen postupak fiskalizacije,
  • Pravilnik o sadržaju prijave oznake operatera fiskalnog servisa, načinu generisanja identifikacionog koda obveznika fiskalizacije i načinu dostavljanja podataka i generisanja oznake o poslovnim prostorima obveznika fiskalizacije,
  • Pravilnik o postupku izdavanja i postupku obnavljanja potvrde o nedostupnosti usluge pristupa internetu i načinu sprovođenja provjere dostupnosti usluge pristupa internetu na lokaciji na kojoj poreski obveznik obavlja djelatnost,
  • Pravilnik o obliku i strukturi poruka i sigurnosnim mehanizmima za razmjenu poruka fiskalnog računa i načinu dostavljanja računa koji su izdati u slučaju prekida stalne internet veze

Ovdje možete pronaći sve informacije o projektu elektronske fiskalizacije.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?