Porez na promet nepokretnosti

Porez na promet nepokretnosti u Crnoj Gori propisan je Zakonom o porezu na promet nepokretnosti i plaća se po stopi od 3% od poreske osnovice.

Predmet oporezivanja je promet nepokretnosti a prihodi od poreza na nepokretnosti pripadaju budžetu Crne Gore, budžetu jedinice lokalne samouprave i Egalizacionom fondu, u srazmjeri 10%:80%:10%.

Primjena Zakona o porezu na promet nepokretnosti bliže je propisana sljedećim podzakonskim aktima:

  • Pravilnikom o načinu raspodjele prihoda od poreza na promet nepokretnosti koji pripadaju Budžetu Crne Gore i
  • Pravilnikom o sadržaju prijave za obračun poreza na promet nepokretnosti.

Elektronskoj evidenciji o nepokretnostima možete pristupiti ovdje. (Uputstvo za korišćenje aplikacije možete preuzeti ovdje.)

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?