Tenderi

Tehnička dokumentacija za objavljene tendere

Aktuelnosti

O nama

Uprava za kapitalne projekte vrši poslove koji se odnose na: prethodne i pripremne radove, studije, istražne radove i investicione programe, davanje stručne ocjene na dokumentaciju za donošenje investicionih odluka, pribavljanje rješenja o lokaciji i urbanističko-tehničkim uslovima za pojedine objekte, a u vezi sa izgradnjom i rekonstrukcijom objekata primarne tehničke infrastrukture, objekata državnih organa, zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta, kompleksa i objekata na atraktivnim turističkim lokacijama i drugih objekata koji su od javnog interesa i čiju izgradnju finansira država...

Pratite nas

Rukovodeći tim

Kontakt

Uprava za kapitalne projekte

Ulica Arsenija Boljevića 2a (City Mall, 3. sprat), 81000 Podgorica, Crna Gora

Uprava za kapitalne projekte

Telefon:+382 20 230 227