Digitalna transformacija lokalnih samouprava u Crnoj Gori/ Digital Transformation of the Local Self - Governments in Montenegro

Projekat će se realizovati u saradnji sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija za projektne usluge/United Nations Office for Project Services (UNOPS) i Međunarodnom unijom za telekomunikacije/International Telecommunication Union (ITU).

Trajanje projekta

24 mjeseca (januar 2024 - decembar 2025)

Osnovne informacije

Vlada Crne Gore odlučna je i fokusirana na dalje unapređenje reforme javnog sektora, čineći ga odgovornijim, transparentnijim, inkluzivnijim, te pružajući efikasnije i efektivnije usluge građanima i društvu. U tu svrhu, posvećuje se posebna pažnja stvaranju digitalnog društva, digitalizaciji procesa u javnoj sferi, uvođenju eUprave, daljem unapređenju lokalne eUprave i pružanju eUsluga građanima, preduzećima i javnosti uopšte. Razvoj eUprave i digitalnog društva zavisi od političke volje, ali i postojanja relevantnih javnih politika i normativnog okvira. Vlada Crne Gore prepoznala je važnost digitalne transformacije za sopstveni napredak i posvetila veliku pažnju ovom području, uzdignuvši ga na nivo prioriteta u svim strateškim dokumentima. Stoga je Vlada usvojila nekoliko ključnih dokumenata kako bi podržala ove procese, kao što su Strategija digitalne transformacije Crne Gore 2022-2026, Strategija reforme javne uprave 2022-2026, Nacionalna strategija održivog razvoja 2030, Program ekonomskih reformi Crne Gore 2022-2024 i Strategija pametne specijalizacije 2019-2024, dok je Skupština Crne Gore usvojila Zakon o elektronskoj upravi itd. Dodatno, Nacionalni akcioni plan za sprovođenje Partnerstva za otvorenu upravu u Crnoj Gori 2023-2024 prioritetizovao je pet oblasti: učešće građana, otvoreni podaci i slobodan pristup informacijama, fiskalna transparentnost, jačanje integriteta i javne odgovornosti u borbi protiv korupcije i otvorenost lokalnih samouprava.

Opis projekta

Ova inicijativa Zajedničkog programa Ujedinjenih nacija (UN Joint Programme) ima za cilj unapređenje kvaliteta života građana Crne Gore, jačanjem odgovornosti, transparentnosti, inkluzivnosti i efikasnosti lokalne javne uprave putem digitalne transformacije lokalne samouprave, sa fokusom na lokalne sisteme eUprave. Njen potencijal je utemeljen u uspostavljanju održivog i reproduktivnog modela digitalnog upravljanja, osnažujući lokalne entitete i usklađivanje sa međunarodnim standardima i zajednicama. Ovaj pristup ne samo da adresira trenutne potrebe digitalizacije, već i postavlja temelje za kontinuiranu inovaciju i poboljšanje upravljanja.

Uključivanje GovStack-a osnovanog od strane Međunarodne unije za telekomunikaciju (ITU) predstavlja značajnu inovaciju. Inicijativa podržava države i organizacije u izgradnji efikasnih i ekonomičnih digitalnih javnih usluga koje su lako skalabilne, kako bi građani mogli bez problema pristupiti zdravstvenim kartonima, upravljati identifikacionim dokumentima, obavljati digitalna plaćanja i koristiti druge državne usluge. GovStack ima za cilj da razbije prepreke u izgradnji održive digitalne infrastrukture i pomogne vladama da kreiraju digitalne usluge usmjerene na čovjeka, koje osnažuju pojedince.

Aktivnosti

  1. Sprovođenje procjene potreba/prioriteta za uvođenje eUprave i eUsluga - razvoj i sprovođenje prilagođene procjene za 24 lokalne samouprave u Crnoj Gori o potrebama, prioritetima i zahtjevima u vezi sa uvođenjem eUprave na lokalnom nivou. Ova procjena će biti sprovedena u saradnji sa Ministarstvom javne uprave - Direktoratom za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i eServise u skladu sa metodologijom UNOPS-a. Takođe, će dopuniti postojeću analizu koju je sprovelo Ministarstvo javne uprave kako bi pružila sveobuhvatan uvid u trenutno stanje eUprave, kao i kako bi se osiguralo razumijevanje potreba, prioriteta i zahtjeva za predstojeći proces, u pogledu postojećih kapaciteta osoblja, lokalnih politika i normativnih okvira, dostupnosti relevantnih informacija za građane i preduzeća, dostupnosti usluga, postojeće IKT opreme i drugih važnih aspekata.
  2. Izgradnja kapaciteta nacionalnih institucija za podršku implementaciji eUprave i eUsluga na lokalnom nivou - izgradnja kapaciteta će se sprovoditi kroz organizaciju tri dvodnevne konsultativne radionice za predstavnike Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i eServise Ministarstva javne uprave i drugih nacionalnih institucija.
  3. Tehnička i tehnološka podrška za uspostavljanje lokalnog sistema upravljanja u odabranim lokalnim samoupravama - ova aktivnost će, prema nalazima procjene, pružiti tehničku podršku odabranim LS u uspostavljanju funkcionalnog lokalnog sistema eUprave, paralelno sa nabavkom nedostajuće IKT opreme i softvera, koji se odnose na uvođenje i funkcionisanje lokalne eUprave i pružanje eUsluga.
  4. Izgradnja kapaciteta lokalnih samouprava za eUpravu i eUsluge - početna procjena pružiće informacije o postojećim nedostacima kapaciteta relevantnog lokalnog osoblja koji treba da budu razvijeni ili unaprijeđeni kako bi im omogućili da u potpunosti učestvuju u procesu. Osnovni paket obuke će pokrivati osnovne koncepte, termine i strukturu procesa unutar intervencije, kao što su eUprava, otvoreni podaci, web stranice, korišćenje društvenih mreža, sigurnost, itd. Ovi treninzi će imati za cilj postizanje jednakog nivoa razumijevanja pojedinačnih procesa među zaposlenima u LS. Napredni programi obuke će osigurati izgradnju kapaciteta i dalji razvoj osnovnih vještina i znanja zaposlenih u LS u vezi sa primjenom procesa eUprave, kao i praktičan rad u pogledu pripreme sadržaja svakog procesa pojedinačno.

Rezultati

Očekivani rezultati ove intervencije zajedno će doprinijeti modernijem, efikasnijem i građanima orijentisanijem javnom sektoru u Crnoj Gori, takođe podstičući stvaranje i/ili dalji razvoj inkluzivnijeg i digitalno osnaženijeg društva:

  • Poboljšana odgovornost i transparentnost - digitalna transformacija lokalnih samouprava i implementacija sistema eUprave rezultiraće značajnim povećanjem odgovornosti i transparentnosti u operacijama lokalnih vlada;
  • Poboljšana inkluzivnost i pristupačnost - digitalizacija javnih usluga će poboljšati pristupačnost, posebno za marginalizovane grupe. Ovo se poklapa sa fokusom intervencije na inkluzivnost i rodnu osjetljivost, osiguravajući da sve grupe u društvu podjednako imaju koristi od javnih usluga;
  • Izgradnja kapaciteta i unapređenje vještina - lokalne institucije će biti osnažene potrebnim stručnim znanjem za efikasnu implementaciju i upravljanje kontinuiranim digitalnim transformacijama;
  • Usklađenost sa evropskim digitalnim standardima - Usklađivanjem sa Digitalnom agendom 2020. za Evropu i vizijom Gigabit društva do 2025. godine, Crna Gora će unaprijediti svoj nivo digitalne zrelosti;
  • Uspjeh pilotiranja i skalabilnost: Uspješno pilotiranje inicijativa poput GovStack-a neće samo pokazati izvodljivost takvih sistema, već i pružiti skalabilan model za dalje proširenje unutar Crne Gore, prikazujući njegovu efikasnost u unapređenju digitalne infrastrukture;
  • Optimizacija javnih usluga: Digitalizacija i uvođenje eUsluga rezultiraće optimizovanim, inkluzivnijim, efikasnijim i korisnički prijatnijim javnim uslugama, smanjujući birokratiju i poboljšavajući zadovoljstvo građana. Ovaj rezultat će imati uticaj smanjene birokratije, brže isporuke usluga, sa većim fokusom na marginalizovane grupe, i veće zadovoljstvo građana, što će dovesti do dinamičnije interakcije između vlade i njenih građana.

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?