ChatGPT: Primjena, izazovi i etička pitanja

Sadržaj:
Kratak opisCiljeviKome je kurs namijenjenPotrebna znanja i vještineŠta ćete naučitiFormatPredstavljanje eksperta

Kratak opis

Ovaj kurs će vas upoznati kako možete unaprijediti sebe i svoj posao koristeći alate generativne vještačke inteligencije, tehnologije koja stoji iza sistema kao što je ChatGPT. Kroz kurs ćete, na praktičnim primjerima, naučiti koristiti ChatGPT kao pomoć u svakodnevnom radu i savladaćete napredne vještine zadavanja upita kako biste poboljšali kvalitet i relevantnost odgovora. Kurs će vam pomoći da sagledate pozitivne i negativne uticaje generativne vještačke inteligencije na poslovanje i društvo, sa ciljem razvoja efikasnih poslovnih strategija.

Ciljevi

Na dvodnevnom treningu, fokus će biti na savladavanju osnovnih koncepata generativne vještačke inteligencije, sa sljedećim ciljevima:

 • definisati pojam generativne vještačke inteligencije (VI), uključujući velike jezičke modele;
 • objasniti važnost podataka u razvoju modela generativne VI;
 • opisati kako se mašinsko učenje koristi za trening generativnog VI modela za potrebe generisanja teksta i slika visokog kvaliteta;
 • pregled praktičnih upotreba generativne VI, uključujući zadatke kao što su pisanje, čitanje i čatovanje sa ChatGPT sistemom;
 • ograničenja, etička pitanja i izazovi u primjeni velikih jezičkih modela, kao što je ChatGPT;
 • savladati vještine zadavanja upita ChatGPT sistemu kako biste poboljšali kvalitet i relevantnost odgovora.

Kome je kurs namijenjen

Kurs je namijenjen svima koji se žele upoznati i naučiti osnove generativne vještačke inteligencije, te kako se osnovni koncepti ove oblasti mogu praktično primijeniti u stvarnim situacijama. Kurs mogu pohađati učesnici iz javnog sektora, privrede, startup zajednice, akademije i ne moraju nužno imati informatičke i tehničke vještine.

Potrebna znanja i vještine

Za pohađanje kursa nijesu potrebna informatička znanja i vještine. Međutim, poželjno je poznavati osnove rada na računaru ili imati osnovno iskustvo u korišćenju nekog od popularnih alata vještačke inteligencije, kao na primjer ChatGPT.

Neophodno je osnovno poznavanje engleskog jezika.

Šta ćete naučiti

Na kursu ćete naučiti:

 • značenje uobičajenih pojmova i terminologije generativne VI kao što su: obrada prirodnih jezika, veliki jezički modeli, ChatGPT;
 • opisati kako se mašinsko učenje koristi za trening generativnih VI modela;
 • ključne faze u razvojnom ciklusu generativnih VI projekta;
 • uobičajene slučajeve upotrebe i ograničenja generativnih VI modela;
 • vještine zadavanja upita ChatGPT sistemu kako biste unaprijedili sebe i svoje poslovanje;
 • procijeniti resurse potrebne za razvoj velikih jezičkih modela;
 • odrediti nove poslovne prilike, koje proizlaze iz potencijala generativne VI, za poboljšanje efikasnosti, produktivnosti i stvaranja nove vrijednosti;
 • principe odgovorne VI i strategije za etički i društveno odgovorni razvoj i primjenu VI.

Format

Format kursa:

 • Vrijeme: 2 dana (4 sata predavanja po danu)
 • Jezik komunikacije: crnogorski
 • Mjesto održavanja: M:tel Digitalna fabrika (moguće praćenje predavanja online)

Za uspješan završetak kursa potrebno je prisustvovati svim časovima i položiti završno testiranje savladanog gradiva.

Predstavljanje eksperta

Nikola Bulatović je predavač i inženjer u oblasti vještačke inteligencije.

Nikola predvodi tim za mašinsko učenje u crnogorskoj startup kompaniji Uhura Solutions, gdje radi na razvoju sistema vještačke inteligencije koji se koriste za automatizaciju procesa čitanja i razumijevanja pravne i finansijske dokumentacije.

Preko 7 godina bio je saradnik u nastavi na odsjeku za računarstvo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, na predmetima koji se bave računarskim naukama i programiranjem. Doktorand je na završnoj godini u oblasti vještačke inteligencije na istoimenom fakultetu. U istraživanjima se bavi metodama za akustičnu detekciju i procjenu brzine vozila zasnovanim na mašinskom učenju. Autor je naučnih radova objavljenim na internacionalnim konferencijama i u naučnim časopisima.

Nikola je kao mentor i predavač učestvovao na brojnim projektima i edukacijama u polju vještačke inteligencije. Angažovan je i kao predavač iz oblasti mašinskog učenja na Logate institutu, ustanovi za obrazovanje u okviru koje se realizujuju kursevi i specijalizovane obuke.

Suosnivač je i izvršni direktor MAIA (Montenegrin AI Association). MAIA je nevladina organizacija čija je glavna svrha promocija i razvoj vještačke inteligencije u Crnoj Gori, kroz istraživanje, obrazovanje i saradnju.

Jedan je od kreatora softverske platforme Budi odgovoran koja unaprjeđuje dvosmjernu komunikaciju između građana i državnih organa u Crnoj Gori, radi suzbijanja ekonomskih, ekoloških, saobraćajnih i drugih zloupotreba koje se uočavaju u svakodnevnom životu. Kao tehnički konsultant UN-a implementirao je nacionalnu web platformu za izvještavanje o Ciljevima održivog razvoja u Crnoj Gori.


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?